The Nordic Paper Åmotfors paper mill. Photo: Nordic Paper.

Nordic Paper Åmotfors introducerar onlinesystem för tillståndskontroll

Nordic Paper Åmotfors är en långvarig användare av SPM’s portabla instrument för tillståndskontroll. Nu väljer man att investera i onlinesystem för att säkerställa drift och produktion inför kommande kapacitetsökning på en av brukets pappersmaskiner.

På Nordic Paper Åmotfors i Värmland har underhållsavdelningen använd portabla instrument från SPM i många år. Brukets senaste investering i portabel konditionsmätning skedde 2013, då man införskaffade en Leonova Diamond. Som en följd av ett tidigare standardiseringsbeslut inom koncernen tar man nu samarbetet med SPM ytterligare ett steg genom att investera i ett nytt onlinesystem på pappersmaskinen PM6.

I första etappen handlar det om totalt trettiofyra mätpunkter som ska kopplas in i två onlineenheter; Intellinova Standard med plats för trettiotvå givare samt Intellinova Compact med plats för sex givare. I båda mätenheterna kan mätmetoden SPM HD för stötpulsmätning kombineras med vibrationsmätning för optimal övervakning med lång förvarningstid om nedsatt mekanisk kondition.

Vi har använt SPM sedan mitten av åttiotalet, och har hela tiden försökt vara uppdaterade både vad gäller utrustning och utbildning av personal. Efter vår senaste uppgradering till Leonova Diamond är det naturligt att nästa steg blir onlinemätning på de mest kritiska positionerna. Vi strävar efter att ha ett så bra FU som möjligt och i och med den här investeringen höjs standarden på vårt FU ytterligare," säger Christer Österberg, underhållschef på Nordic Paper Åmotfors, i en kommentar till investeringen.

Installation och driftsättning sker i sommar.

På två specialpappersmaskiner producerar Nordic Paper Åmotfors oblekt kraftpapper som används i kallvalsat stål, i högabsorberande papper och elektrotekniskt papper. Sammanlagt har pappersmaskinerna PM1 och PM6 en årlig produktionskapacitet på 46.000 ton.