BillerudKorsnäs Frövi pulp mill. Photo: BillerudKorsnäs

SPM tar hem stororder på vibrationsövervakning från BillerudKorsnäs Frövi

SPM har i hård konkurrens mottagit en order från BillerudKorsnäs Frövi för den första etappen i utbytet av det befintliga vibrationsövervakningssystemet på kartongmaskinen KM5.

När kartongbruket BillerudKorsnäs Frövi står i begrepp att byta ut det befintliga övervakningssystemet på KM5 föll valet på onlinesystemet Intellinova från SPM. Utbytet av det tidigare systemet på torkpartiet i KM5 påbörjas under kommande höststopp. Inledningsvis prioriteras installation av Intellinova-mätenheter i torkgrupperna 2 och 3, där man tills vidare behåller befintlig givarinstallation. I samband med ombyggnation av torkgrupp 8 sker en komplett nyinstallation med givare inklusive mätenheter, omfattande totalt 162 mätpunkter. Installation av mätenheter på övriga torkgrupper i KM5’s torkparti planeras ske under nästa år.

Givarna i torkgrupp 8 är av den nyutvecklade modellen DuoTech, som kombinerar vibrations- och stötpulsmätning i form av mätmetoderna HD ENV och SPM HD. Givarna möjliggör extraordinära förvarningstider om nedsatt maskinkondition och ger därmed möjlighet till mycket god framförhållning av planerade underhållsinsatser.

BillerudKorsnäs Frövi har gedigen erfarenhet av arbete med förebyggande underhåll och tillståndskontroll. Beslutet att välja SPM togs efter noggranna tester och utvärdering av flera system och leverantörer. Vibrationstekniker Tobias Andersson (ISO VIB Cat III) motiverar valet av lösning och leverantör: "Vi valde SPM som leverantör av flera skäl. Under testperioden har vi bemötts med stor lyhördhet i våra diskussioner kring produkter och  mätmetoder, och vi har också upplevt kundsupporten som mycket bra. SPM visar en vilja att hela tiden utvecklas och hitta nya sätt att mäta på och så vidare, och det tycker vi är positivt. Ett lysande exempel på det är de nya mätmetoderna SPM HD och HD ENV, som vi ser som banbrytande inom vibrationsmätning och lagerövervakning. Vi ser fram emot ett långvarigt samarbete med SPM.”

Den mekaniska konditionen på drifter, växellådor och valslager kommer att övervakas med den nyligen lanserade mätmetoden HD ENV, med vars hjälp kugg- och lagerfel kan upptäckas i ett mycket tidigt skede och skadeutvecklingen följas genom alla stadier för längsta möjliga planeringshorisont.

I den senaste affären ingår även tre portabla instrument Leonova Diamond, utbildning för FU-personal samt serviceavtal. Sedan 2014 använder bruket dessutom Intellinova för att övervaka driftskonditionen på lager till kokaren; detta med mätmetoden SPM HD, som är särskilt väl lämpad för långsamtroterande utrustning.

Försäljningschef Tomas Årman kommenterar affären: “Det här är en betydelsefull order för oss och vi är väldigt glada över att ha fått BillerudKorsnäs fortsatta förtroende att vidareutveckla systemen för tillståndskontroll i Frövi. Vi är också stolta över att man valt att satsa på våra nya produkter DuoTech och HD ENV, som vi är övertygade kommer att ha stor betydelse för det tillståndsbaserade underhållet och bidra till ökad lönsamhet.

BillerudKorsnäs är ledande inom förnybart förpackningsmaterial. Vid anläggningen i Frövi produceras förpackningskartong och vätskekartong. Dessutom finns ett centrum med expertishjälp inom områdena förpackningsoptimering, trycksupport och konverteringssupport. Årskapaciteten i Frövi är 450 000 ton. Totalt arbetar ca 630 personer på bruket.

Onlinesystemet Intellinova har många användare i den svenska pappers- och massaindustrin. Några exempel är Stora Enso, Nordic Paper, Södra Cell, SCA, Holmen Paper och sist men inte minst Arctic Paper, som för några veckor sedan blev först ut att installera onlinesystem med den nya givaren DuoTech.