Världens första onlinesystem med DuoTech-accelerometern ger maximal förvarningstid

Finpappersbruket Arctic Paper Grycksbo i Dalarna är först ut att installera onlineövervakning med den nya kombinationsgivaren DuoTech® för tillståndskontroll på pappersmaskinen PM10.

Installationen av den nyligen lanserade kombinationsgivaren DuoTech® på PM10 hos Arctic Paper Grycksbo påbörjades vid midsommar. I den första etappen av tre kopplas 112 accelerometrar till onlinesystemet Intellinova Compact. Det nya systemet ersätter befintligt BMS- och VCM-system från SPM som använts med framgång sedan 1999.

DuoTech är en multifunktionell accelerometer för vibrations- och stötpulsmätning. Kombinationen av de patenterade mätmetoderna HD ENV® och SPM HD® ger maximal flexibilitet och möjliggör överlägsen övervakning av såväl smörjstatus och lagerkondition som detektering av obalanser, uppriktningsfel och vibrationsproblem med mera. Med sina unika egenskaper kan DuoTech® upptäcka nedsatt mekanisk kondition i ett mycket tidigt skede och därmed ge maximal planeringshorisont för nödvändiga underhållsinsatser.

Underhållsingenjör Jonas Hoel om varför valet föll på SPM och den nya DuoTech-accelerometern: ”Den främsta orsaken till att vi valde SPM som leverantör vid utbytet av vårt befintliga onlinesystem på PM10 var att vi där fick två tekniker till priset av en – det gör DuoTech till en kostnadseffektiv lösning för oss.

Arctic Paper Grycksbo strax nordväst om Falun har anor sedan 1740. Under nästa hundra år skedde papperstillverkningen för hand, innan man år 1836 fick sin första pappersmaskin. Idag har pappersbruket tre pappersmaskiner där man producerar högkvalitativt bestruket grafiskt papper med en produktionskapacitet på ca 265.000 ton/år. 85 % av produktionen går på export. Bruket i Grycksbo har en tydlig miljöprofil och strävar efter att bli Europas miljövänligaste pappersbruk.