Frövi wood yard and pulp mill. Photograph: BillerudKorsnäs

BillerudKorsnäs Frövi investerar i SPM HD

BillerudKorsnäs Frövi har tagit ett strategiskt beslut att effektivisera sin tillståndskontroll av långsamtroterande maskiner med hjälp av den patenterade och prisbelönta mätmetoden SPM HD.

Den första utrustningen som man väljer att installera på är kokaren och dess kokarbotten, där det multifunktionella onlinesystemet Intellinova Compact med mätmetoden SPM HD ska mäta konditionen på tre rullningslager. Kokaren är en kritisk del av produktionsprocessen och onlinemätningar på delar av denna utrustning har därför prioriterats.

Benny Gill, underhållschef på massabruket, förklarar hur man resonerat kring investeringen: ”Vi har behov av att få bättre kontroll på viktiga lågvarvsapplikationer såsom t.ex. kokarbotten. För oss är det viktigt med hög maskintillgänglighet och att kunna undvika oförutsedda driftstopp för att höja vår lönsamhet.”

Vid BillerudKorsnäs Frövis anläggning produceras förpackningskartong och vätskekartong. Dessutom finns ett centrum med expertishjälp inom områdena förpackningsoptimering, trycksupport och konverteringssupport. Årskapaciteten för anläggningen är 430 000 ton. Totalt arbetar ca 600 personer på bruket.