The Södra Cell Mönsterås pulp mill. Photo: Ola Åkeborn / Södra

Södra Cell Mönsterås storsatsar på tillståndskontroll från SPM

SPM Instrument har mottagit en order från massabruket Södra Cell Mönsterås om leverans av det portabla mätinstrumentet Leonova Diamond för rondmätning på kritisk utrustning.

När Södra Cell Mönsterås nu införskaffar fem stycken Leonova Diamond blir man det tredje bruket inom Södra-koncernen som valt att satsa på tillståndskontroll från SPM. Systerbruket Södra Cell Mörrum har tidigare investerat i två Leonova Diamond, och på Södra Cell Värö har investeringar gjorts i såväl Leonova Diamond som onlinesystemet Intellinova Compact för övervakning av den mest kritiska utrustningen.

Det multifunktionella instrumentet Leonova Diamond innehåller den patenterade mätmetoden SPM HD för precisionsmätning på lager i varvtalsområdet 1-20.000 RPM samt avancerad funktionalitet för vibrationsanalys och korrigerande underhåll.

Gert Hjalmarsson, underhållstekniker, och Leif Karlsson, chef Teknikservice/Mek, kommenterar investeringen: "Vi anser att Leonova Diamond har vissa nyckelfunktioner som kommer att ge oss kvalitetssäkrad rondering på ett sätt som inte har varit möjligt tidigare. Även vissa delar i mjukvaran och SPM:s gensvar på hur vi ska kunna höja nivån på tillståndskontrollen avgjorde att vi inleder ett samarbete med SPM."

Tillsammans med kollegorna från bruken i Värö och Mörrum har FU-personal från Södra Cell Mönsterås inlett en långsiktig kompetenshöjning, då man under den gångna hösten genomgått en internationell vibrationsutbildning, ISO Vibration Cat I, i samarbete med Mobius Institute vid SPM:s utbildningscenter SPM Academy i Strängnäs. 

Södra Cell är ett av skogskoncernen Södras tre affärsområden och en av världens största tillverkare av pappersmassa för avsalumarknaden, med en sammanlagd årsproduktion på 1,6 miljoner ton på tre massabruk i Sverige. Södra Cell Mönsterås är med en produktionskapacitet på 750.000 ton massa per år det största massabruket inom Södra Cell. Bruket i Mönsterås är också en av världens största producenter av pappersmassa från barrved. Kunderna är pappersbruk över hela världen. Med vedråvara som bas producerar bruket förutom pappersmassa även grön elenergi och fjärrvärme.