Södra Cell Mönsterås pulp mill. Photo: Ola Åkeborn / Södra

Södra Cell Mönsterås lägger stororder på onlinesystem för tvättpressar

Från skogskoncernen Södras största massabruk Södra Cell Mönsterås har SPM mottagit en order på onlinesystemet Intellinova Compact för övervakning av brukets tvättpressar.

Under de senaste åren har Södra investerat drygt 300 MSEK i massabruket i Mönsterås. Investeringarnas syfte är effektivare energianvändning och ökad produktivitet vid bruket. Nu följer man upp tidigare investeringar i utrustning för tillståndskontroll med ytterligare en order där totalt fem tvättpressar av fabrikatet Valmet (tidigare Kvaerner) kommer att utrustas med onlinesystemet Intellinova Compact.

Förutom de fyra valslagren på varje press kommer även inmatningsskruvarnas och drifternas lager att övervakas. Valslagren förses med stötpulsgivare av modell 44000. På inmatningsskruvarna och drifterna installeras den nyutvecklade DuoTech-accelerometern, som kombinerar vibrations- och stötpulsmätning i samma givare, samt vibrationsgivare i vinkelutförande.

De patenterade HD-mätmetoderna SPM HD och HD ENV kommer att användas för att få tydliga och lättolkade mätresultat med maximala förvarningstider mot nedsatt mekanisk kondition. Mätresultaten lagras i analysmjukvaran Condmaster Ruby. Valda trender, larm, mätvärden etc. kan överföras till befintligt övervakningssystem i kontrollrummet med kommunikation via OPC eller ModBus TCP.

Leif Karlsson, Chef Teknik Mek/Resurs gör följande kommentar om investeringen: ”Vi gör detta för att optimera kontrollen på dessa maskiner. Pressarna är A-klassade, vilket innebär att det är viktiga maskiner som dessutom är långsamtgående. Vi vill kunna följa felutvecklingen från ett så tidigt skede som möjligt för att kunna göra planerade åtgärder. Idag för vi en dialog runt alla A-klassade objekt eller viktiga maskiner att utrusta dem med onlinemätning redan i investeringsskedet.

Onlinesystemet Intellinova är sedan tidigare i bruk på en ny tvättpress på Södra Cell Mönsterås, som dessutom använder det portabla mätinstrumentet Leonova Diamond för rondmätning på kritisk utrustning.

Mönsterås är Södras äldsta bruk, grundlagt 1958, men är som en följd av kontinuerliga investeringar idag ett av världens mest moderna. Det högpresterande bruket tillhör också världens största producenter av pappersmassa från barrved. 750 000 ton pappersmassa levereras årligen ut härifrån till pappersbruk över hela världen. Råvaran består av drygt två tredjedelar barrved och cirka en tredjedel lövved. Med vedråvaran som bas produceras pappersmassa, grön elenergi, fjärrvärme och tallolja som blir till biodiesel. På Södra Cell Mönsterås arbetar ca 400 personer.