Sandvik Materials Technologys fabriksområde
Sandvik Materials Technology, Sandviken. Foto: Sandvik AB

Sandvik Materials Technology utökar vibrationsövervakning online

Legerings- och specialståltillverkaren Sandvik Materials Technology i Sandviken har beslutat om ytterligare investeringar i tillståndskontroll och utökar sin onlineövervakning, nu inom avdelningen ”Götvalsverk VVV-04”.

I en tidigare investering installerades onlinesystemet Intellinova Compact och den nyutvecklade DuoTech-accelerometern på ett antal hydraulpumpar. Den utrustning som nu inkluderas i  onlineövervakningen är en trillhusväxellåda tillhörande avdelningen ”Götvalsverk VVV-04”. Den aktuella växellådan är reverserande med en ingående och två utgående axlar, och driver ett valspar som valsar göten. Även på denna applikation har man valt Intellinova Compact med DuoTech.

Accelerometern DuoTech, som lanserades förra året, är en kombinationsgivare som kan användas för både vibrations- och stötpulsmätning med SPM:s patenterade HD-teknologier, HD ENV och SPM HD. Det gör det möjligt att med hjälp av en och samma givare upptäcka många olika typer av problem såsom t.ex. lager- och smörjkondition, obalans, uppriktningsfel, lösa delar m.m.

För ronderingsmätning på mindre produktionskritisk utrustning använder man handinstrumentet Leonova Diamond, som införskaffades i samband med en nysatsning på tillståndskontroll under våren 2103.

Hans Andersson, Avdelningschef Centralt Underhåll, säger i en kommentar till investeringen: ”Vi vill uppnå en driftsäker anläggning med så hög maskintillgänglighet som möjligt. Trillhusväxellådan är en kritisk maskin i vår tillverkningsprocess. Vi vill ha full kontroll på driftskonditionen så att vi kan undvika onödiga produktionsstopp, och onlineövervakning ger oss den möjligheten.”

Sandvik Materials Technology är en världsledande utvecklare och tillverkare av produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar för krävande miljöer samt produkter och system för industriell värmning.