Sandvik AB (SMT) plants. Photo: Sandvik AB.

Sandvik AB nystartar sin tillståndskontroll med Leonova Diamond

Under våren 2013 har Sandvik Materials Technology AB i Sandviken valt att investera i två stycken Leonova Diamond. Instrumenten tillhör olika avdelningar och hittills har fyra inspektörer gått grundutbildning vid SPM Academy i Strängnäs.

Tillståndskontroll har utförts hos Sandvik tidigare, men i relativt liten utsträckning med tanke på fabrikens storlek. Efter tidigare omstruktureringar har vissa avdelningar helt saknat tillståndskontroll. Med de nya instrumenten och fler utbildade inspektörer kan man nu täcka in större områden och fler maskiner.

Tidigare erfarenheter av vibrationsanalys hos Sandvik har visat att analys av mätresultaten kräver mycket tid och man väljer nu att istället mäta stötpuls på majoriteten av mätpunkter. Detta ger en snabbare och enklare analys av lagerkondition vilket är viktigt för att man ska ha möjlighet att täcka in sina kritiska maskiner.

Micael Koch, Underhållschef Varmvalsverk, Smide & Ämnesbehandling, på Sandvik Materials Technology, om varför Sandvik valt att på nytt fokusera mer på tillståndskontroll: ”Tillståndskontroll är ett grundläggande och proaktivt verktyg för beslutsstöd om drift- och underhållsinsatser och därför har vi valt att investera i handinstrumentet Leonova Diamond. Målsättningen är att vi ska göra tillståndskontrollen till ett naturligt och självklart verktyg för att minska underhållskostnader, öka maskintillgängligheten och höja vår leveranssäkerhet. Sist men inte minst hjälper det oss också i vår strävan efter en säkrare arbetsmiljö. Med mätmetoden SPM HD i instrumenten blir vår analys ännu mer pålitlig och ronderingen effektiv.” 

Sandvik är en högteknologisk verkstadskoncern med avancerade produkter och en världsledande position i utvalda nischer. 2012 hade koncernen 49 000 anställda med representation i 130 länder och en omsättning på cirka 99 miljarder kronor.