Pulp and Paper Mill BillerudKorsnäs Frövi
The BillerudKorsnäs Frövi board mill. Photo: BIllerudKorsnäs

BillerudKorsnäs Frövi fortsätter uppgradering av vibrationsmätning online till HD-teknologi på KM5

Det äldre vibrationsövervakningssystemet på kartongmaskinen KM5 hos BillerudKorsnäs Frövi har nått slutet av sin tekniska livslängd och det uppgraderingsprojekt med onlinesystemet Intellinova från SPM som inleddes under 2015 fortsätter nu med nya investeringar.

Under hösten 2015 installerades Intellinova på tre av torkgrupperna i kartongmaskinens torkparti. När projektet nu rullar vidare införskaffar man ytterligare tjugo Intellinova-enheter med vibrationsmoduler som ska ersätta det äldre vibrationssystemet på resterande torkgrupper. Befintligt kablage och vibrationsgivare på totalt 640 mätpunkter bibehålls, medan själva mätenheterna alltså byts ut. SPM:s serviceingenjörer utför utbytet löpande under 2017.

I och med uppgraderingen till Intellinova får man tillgång till den patenterade vibrationsteknologin HD ENV, som ger maximal förvarningstid mot nedsatt mekanisk kondition i växellådor och lager. Exceptionellt tydliga och lättolkade mätresultat i både spektrum och tidssignal underlättar verifiering av skadetyp.

Tobias Andersson, vibrationstekniker, kommenterar investeringen: "Det är ett naturligt steg i uppgraderingen. Det känns bra med en oberoende aktör inom tillståndsbaserat underhåll, där man är aktiv och leder utvecklingen, med nya mätmetoder som HD teknologi med mera. Även den nya enheten Intellinova Parallell kommer bli användbar inom vår industri, på rullmaskin och även i andra delar i vår process där man behöver kunna mäta parallellt som pressnyp och kalandrar, exempelvis."

På kartongbruket i Frövi finns Intellinova sedan snart tre år tillbaka även installerat på rullningslagren till fiberlinjens kokarbotten där man konditionsmäter med SPM HD, som är särskilt väl lämpad för långsamtroterande utrustning. För ronderingsmätning på mindre kritisk utrustning används tre handinstrument av typen Leonova Diamond, som införskaffades i samband med investeringarna under 2015. 

BillerudKorsnäs är ledande inom förnybart förpackningsmaterial. Vid anläggningen i Frövi produceras förpackningskartong och vätskekartong. Dessutom finns ett centrum med expertishjälp inom områdena förpackningsoptimering, trycksupport och konverteringssupport. Årskapaciteten i Frövi är 470 000 ton. Totalt arbetar ca 630 personer på bruket.