Stora Enso Kvarnsveden utökar sin vibrationsövervakning med Intellinova

SPM har mottagit en order från Stora Enso Kvarnsveden gällande det multifunktionella onlinesystemet Intellinova att installeras på rullmaskinen tillhörande PM12.

Pappersmaskinen PM12 invigdes våren 2006 och är en av världens största pappersmaskiner. Stora delar av maskinen är redan utrustad med onlinesystem för vibrationsövervakning, men rullmaskinen saknar onlinesystem för tillståndskontroll varför man nu valt att komplettera anläggningen med detta för att säkerställa driften. Sedan tidigare använder man Intellinova för vibrationsmätning online även på pappersmaskinen PM10.

Lars Ström, som är ansvarig vibrationstekniker på PM12, säger i en kommentar till investeringen: "Leverantören av våra rullmaskiner på PM12 genomförde en översyn. Då uppkom diskussioner om att vi bör byta några valsar eftersom de suttit i maskinen så pass länge. Det är ett mycket stort arbete att byta dessa och därför togs beslut om att istället investera i ett online vibrationsmätningssystem för tillståndskontroll och därigenom förlänga intervallet på valsservicen."

Kvarnsvedens Pappersbruk ligger vid Dalälven i Borlänge och producerar förbättrat tidningspapper och magasinspapper på tre pappersmaskiner. Produktionskapaciteten är ca 750.000 ton per år.