SPM levererar online vibrationsanalys till softkalander på Stora Enso Kvarnsveden

Stora Enso Kvarnsveden fortsätter sin satsning på online tillståndskontroll för att säkra maskintillgängligheten och investerar nu i onlinesystemet Intellinova med moduler för vibrationsanalys till en kalander vid PM10.

Stora Enso Kvarnsveden i Borlänge är ett av Sveriges största pappersbruk. Här produceras förbättrat tidningspapper och obestruket magasinpapper av hög kvalitet, skräddarsydda för enskilda kunders behov. Sortimentet är anpassat för att passa de flesta tryckmetoder.

Kvarnsveden investerar nu i det multifunktionella onlinesystemet Intellinova med mätenheter för vibrationsövervakning på en softkalander vid pappersmaskinen PM10. Det nya onlinesystemet med totalt nittiosex tillgängliga givarkanaler kommer att installeras löpande under hösten 2014.

Ulf Isaksson, arbetsledare FU-gruppen och Peter Forsström, vibrationstekniker, säger i en kommentar: "Eftersom vi sedan tidigare använder väl fungerande system från SPM på PM10 vill vi fortsätta bygga vidare på det systemet. Ytterligare en anledning är att vi upplever att vi har mycket väl fungerande service och support från SPM, samt att vi under vår projektering snabbt fick in priser och blev väl bemötta. Positivt är att vi snabbt kom till beslut och resultat."

Kalandrering är den bearbetning som i många fall slutför tillverkningsprocessen. Syftet är att korrigera små oregelbundenheter i pappret och ge det en glättad yta som förbättrar dess tryckegenskaper. En kalander kan liknas vid en jättelik ”strykmangel”. Vid PM10 på Kvarnsveden används en softkalander, där pappret förs mellan två par valsar med en mjuk och en hård vals per par, vars olika friktionskraft mot papperet åstadkommer den lätt glansiga ytan.

Kalandrering tillämpas inte bara på papper utan förekommer även i andra industrier för bearbetning av vissa tyger, polymerer och gummi för att åstadkomma en slät yta.

Förutom PM10, som tillverkar förbättrat tidningspapper (används ofta för reklam och bilagor inom dagspress), finns på Kvarnsveden även pappersmaskinerna PM8 och PM12. Den senare är en av världens största och snabbaste pappersmaskiner och innehar världsrekordet i antal meter papper producerat per minut, med en snittproduktion om 1926 meter/minut under tjugofyra timmar.

Stora Enso Kvarnsveden tillämpar sedan tidigare vibrationsmätning online på superkalandern till PM8 med goda resultat. Onlinemätning och rondering med portabla mätinstrument från SPM sker på utvalda mätpunkter inom hela pappers- och massabruket; exempelvis mäter man lagerkondition med SPM HD på flera av de vira- och tvättpressar som förser pappersmaskinen PM12 med pappersmassa.