Pappersmaskinen PM12 vid Stora Enso Kvarnsveden
Bildkälla: Stora Enso

Stora Enso Kvarnsveden satsar på SPM HD

Kvarnsvedens pappersbruk utanför Borlänge har valt att satsa på lager-övervakning online med SPM HD på flera lågvarviga maskiner. Instal-lationen omfattar två virapressar med tjugo mätpunkter per press samt fyra tvättpressar med fyra mätpunkter vardera.

Vira- och tvättpressarna, som förser pappersmaskinen PM12 med pappersmassa, är den del i massatillverkningen där massan bleks och tvättas för önskad pappers-kvalitet. PM12 invigdes våren 2006 och är en av världens största pappersmaskiner. 2009 slog just denna maskin världsrekord i mängden papper producerat per minut; rekordet hamnade på en snittproduktion om 1926 meter/minut under tjugofyra timmar.

Göran Almqvist, vibrationstekniker på Kvarnsveden, kommenterar valet av SPM HD till dessa maskiner: ”Vidareutvecklingen av stötpulsmättekniken, som gör att man på ett lättanalyserat sätt kan upptäcka lagerfel på långsamtgående maskiner, är mycket intressant. De fina kundcase som finns och att mätningarna är lättanalyserade bidrog till att vi köpte SPM HD till vår anläggning för tillverkning av termomekanisk massa.”

Sedan lanseringen våren 2010 har mätmetoden SPM HD rönt stort intresse bland annat inom pappers- och massaindustrin, och många stora svenska pappersbruk använder nu metoden för att mäta lagerkondition på maskiner med låga varvtal, däribland SCA Ortviken, Korsnäs Gävle, Smurfit Kappa Kraftliner Piteå och Hallsta pappersbruk.