Stora Enso Kvarnsveden uppgraderar portabla instrument för tillståndskontroll

På pappersbruket Stora Enso Kvarnsveden i Dalarna arbetar man sedan många år aktivt med tillståndsbaserat underhåll och nu har ytterligare en stor satsning gjorts på detta område i och med en uppgradering av brukets portabla mätinstrument för tillståndskontroll.

Stora Enso Kvarnsveden har uppgraderat sina fem Leonova Infinity till fyra stycken Leonova Emerald och en Leonova Diamond, de senast lanserade instrumenten från SPM. Instrumenten ska användas för mätning av mekanisk kondition på pappersbrukets processkritiska maskiner med hjälp av mätmetoderna SPM HD för lagerövervakning och avancerad men lätthanterlig vibrationsanalys. Utöver denna unika kombination av mångsidiga mätmetoder har instrumenten en rad unika funktioner, däribland parallellmätning av flera mätuppdrag samtidigt, vilket kan reducera ronderingstiden med upp till femtio procent.

Teemu Lehtola, underhållsansvarig på Stora Enso Kvarnsveden, förklarar vad som ligger bakom investeringen: "Vi fick möjlighet att prova de senast lanserade instrumenten från SPM. Våra instrument började bli till åren och när vi jämförde tider på våra mätronder – de gamla instrumenten mot de nya – kom vi fram till att vi totalt kan spara drygt tjugo mantimmar per månad. Den tiden kan vi istället lägga på att analysera våra mätvärden och förbättringar. Dessutom finns det fler funktioner i de nya systemen som vi kommer att kunna använda oss av."

Koncernen Stora Enso är en ledande leverantör av förnybara lösningar inom förpackningar, biomaterial, trä och papper på de globala marknaderna. Affärsområdet Stora Enso Paper producerar förnybara papperslösningar för tryckta medier och kontorsbruk. På bruket i Kvarnsveden utanför Borlänge, som anlades år 1900, tillverkas obestruket journalpapper och förbättrat tidningspapper på de tre pappersmaskinerna PM8, PM10 och PM12. Produktionskapaciteten är 750.000 ton per år, varav ca 95 % exporteras.

Stora Enso Kvarnsveden har använt mätmetoden SPM HD i flera år med goda resultat, bland annat på långsamtroterande vira-, tvätt- och skruvpressar. Såväl online som portabel mätning med SPM-utrustning sker på utvalda mätpunkter inom hela pappers- och massabruket.