Scania övervakar kompressorer online med patenterad HD-teknologi

Efter ett antal kostsamma haverier ville Scania Industrial Maintenance hitta ett sätt att effektivisera underhållet av kompressorer. Tillsammans med SPM Instrument startade man därför ett projekt med fokus på Smart Maintenance av denna produktionskritiska utrustning. Projektet har gett mycket goda resultat och övertygande bevis för att konditionsmätning på både nya och äldre kompressorer är en lönsam investering.

En säker tryckluftsförsörjning är viktigt för Scania. På anläggningen i Södertälje förser tio kompressorer hela produktionen med tryckluft som bland annat används i tryckluftsdrivna handverktyg och verktygsmaskiner. Om någon av dessa havererar riskerar hela produktionen att stanna.

Scania Industrial Maintenance har som målsättning att bedriva konditionsbaserat underhåll i så stor utsträckning som möjligt, men bland kompressortillverkare är det vanligt att man rekommenderar tidsbaserat underhåll, där komponenter byts ut baserat på antal drifttimmar istället för att utgå från den faktiska driftskonditionen.

Trots att Scania följde en etablerad underhållsplan har ett antal akuta haverier uppstått genom åren, och i samband med ett större haveri för två år sedan togs beslutet att starta ett utvecklingsprojekt kring Smart Maintenance för kompressorer. SPM Instrument valdes som samarbetspartner. Med hjälp av det avancerade och multifunktionella onlinesystemet Intellinova Parallel EN och kombinationsgivaren DuoTech, som mäter stötpuls och vibration med de patenterade HD teknologierna i samma sensor, mäts nu kompressorernas mekaniska kondition kontinuerligt och med en så hög precision att man kan se symptom hos enskilda lager och kugghjul.

Redan tre månader efter att systemet installerats fann man att ett lager på ingående axel i växellådan på en kompressor blev allt sämre. Genom att enbart byta det lager som larmat – inte hela trycksteget och alla lager i växellådan som föreslogs av leverantören – sparade Scania 300 000 SEK och fick en kortare stilleståndstid. Strax därpå kunde man även se en accelererande lagerskada i ett trycksteg som endast gått 40% av utlovad driftstid, där man sparade ca 350 000 SEK eftersom leverantören tog kostnaden på garanti.

I oktober 2020 började vibrationsnivåerna i en av Scanias nyaste kompressor stiga oroväckande. Leverantörerna kunde vid en första kontroll med sin analysmetod inte upptäcka något avvikande beteende och Scania fortsatte att köra kompressorn. I januari 2021 eskalerade trendkurvan ytterligare och leverantör kontaktades på nytt, nu kunde även de se en degradering från trycksteget. Kompressorn stoppades omedelbart och tryckstegsbyte rekommenderades som åtgärd. Kompressorsteget hade då endast gått en mindre del av sin beräknade livslängd. Utan garanti hade Scania fått en reparationskostnad på ca 1 000 000 SEK.

Nivåerna i en kompressor stiger på ett oroväckande sätt. Efter reparation gick trenden tillbaka till normal nivå.

Håkan Hedlund, Senior Application Engineer på SPM Instrument säger: ”Exemplen från Scania visar tydligt vikten av att utföra konditionsmätningar både på nya och gamla kompressorer. Att få fel avhjälpta under garantitiden eller kunna bekräfta att service och reparationer blivit korrekt utförda kan spara väldigt mycket pengar. Det blir också möjligt att utnyttja maskinens hela livslängd – i Scanias fall finns exempel där man kunnat köra fyra gånger längre än maskintillverkaren rekommenderar.

Anders Ramström, Senior Underhållsingenjör på Scania, kommenterar: ”Projektet kring Smart Maintenance för kompressorer har varit otroligt givande. Scania har kunskap kring processen och ett stort antal kompressorer av varierande ålder där testmätningar kunnat utföras. SPM har erfarenhet och kunskap kring mätteknik och vilka egenskaper som är viktiga att följa. När slutanvändare och mätinstrumenttillverkare samarbetar så blir resultatet vanligtvis bra. Scania vill få högre teknisk tillgänglighet och undvika onödigt underhåll, SPM vill hitta nya affärsområden, vilket sammantaget skapar stor drivkraft från båda parter”.

Resultatet av Smart Maintenance-projektet är att Scania kan köra kompressorerna längre, och utföra tryckstegsbyten på konditionsbasis när övervakningssystemet indikerar att det är dags. Med hjälp av ytterligare parametrar samt integration med Scanias IoT-plattform hoppas Scania Industrial Maintenance kunna utveckla det tillståndsbaserade underhållet av kompressorer ännu mer.

Även Scanias nya anläggning Gjuteriet har avancerad vibrationsövervakning från SPM Instrument installerad på sina fyra kompressorer, som man alltså kan följa redan från igångkörning.

Scania är verksamt i ett hundratal länder och har ca 49.000 anställda. Scania Industrial Maintenance är ett helägt dotterbolag till Scania CV AB och ett av de största tekniskt produktionsstödjande företagen i landet med 900 anställda och en omsättning på över 1,9 miljarder kronor (2018).