Scania Industrial Maintenance chooses HD technology for portable vibration measurement
Scania bus engine assembly in the plant in Södertälje. Photo: scania.com

Scania Industrial Maintenance väljer HD-teknologi för portabla instrument till vibrationsmätning

Scania Industrial Maintenance ansvarar för det förebyggande underhållet i Scanias samtliga produktionsanläggningar i Sverige. När företaget nu beslutat att byta ut sina befintliga portabla instrument för ronderingsmätning av konditionen på kritiska maskiner har man valt SPM som leverantör av ny mätutrustning.

Efter en tids testmätningar och utvärdering föll valet på den multifunktionella Leonova Diamond, som nu kommer att ersätta befintliga instrument av ett annat fabrikat. Inledningsvis investerar man i fyra instrument vid anläggningen i Södertälje. De beställda instrumenten är bestyckade med HD-teknologi och har kapacitet att mäta både vibrations- och stötpulsmätning med de patenterade mätmetoderna HD ENV och SPM HD. Metoderna kan med stor precision detektera skador i växellådor och lager i ett mycket tidigt skede och därmed ge optimala förutsättningar för planerat underhåll. I beställningen ingår även analysmjukvaran Condmaster Ruby 2018 samt serviceavtal.

Anders Ramström är underhållsingenjör på Scania Industrial Maintenance. Han förklarar valet av SPM som leverantör: "Våra behov av vibrationsinstrument har ändrats samtidigt som våra nuvarande instrument börjar bli ålderdomliga. Efter en större utredning föll valet på SPM, som har en flexibel lösning från enkla handhållna instrument till system för onlineövervakning som passar våra krav."

Scania Industrial Maintenance har sedan tidigare installerat vibrationsmätenheten Intellinova Parallel MB på kritiska maskiner. När en sådan enhet larmar om ökande vibrationsnivåer, kan FU-tekniker följa upp larmet genom att mäta på enhetens buffrade utgång med Leonova Diamond för att få detaljerad information om maskinens kondition. Detta arbetssätt sparar mycket tid eftersom man inte behöver utföra rutinmässiga rondmätningar utan kan mäta bara när och var det behövs.

Scania är verksamt i ett hundratal länder och har ca 45.000 anställda. Scania Industrial Maintenance  är ett helägt dotterbolag till Scania CV AB och ett av de största tekniskt produktionsstödjande företagen i landet med 900 anställda och en omsättning på ca 1,6 miljarder kronor (2016).

För mer information, vänligen kontakta försäljningschef Tomas Årman, SPM Instrument Sverige, tomas.arman@spminstrument.se eller 070-330 84 38.