Photo: Dan Boman 2014. Copyright: Scania CV AB

Scania automatiserar och effektiviserar sin tillståndskontroll med vibrationsvakt från SPM

Scania Industrial Maintenance, som ansvarar för det förebyggande underhållet i Scanias samtliga produktionsanläggningar i Sverige, har valt att samarbeta med SPM för att utveckla en ny enhet för vibrationsövervakning.

I samarbete med SPM har Scania Industrial Maintenance testat den helt nyutvecklade vibrationsmätenheten Intellinova® Parallel MB. Målsättningen är att höja maskintillgängligheten för tillverkning av komponenter till Scanias motor-, växellåds-, buss- och lastbilsprogram.

Vibrationsövervakningsenheten lämpar sig att installeras på kritiska maskiner, till exempel diverse verktygsmaskiner där man vill mäta lagerkondition och obalans på maskinspindlar. Anders Ramström, Senior Maintenance Engineer, förklarar Scanias strategi och långsiktiga mål med tillståndsbaserat underhåll och vad det betyder för Scania: "Vår långsiktiga strategi är att bedriva mer förebyggande och tillståndsbaserat underhåll. Vi vill helst undvika alla typer av akuta och oplanerade stopp; dels för att det är svårare att planera sådana jobb, men också för att det blir dyrare med stillestånd i maskinerna. En planerad renovering av en spindel kostar vanligtvis mindre än en tredjedel i jämförelse med om spindeln går till haveri."

På Scania arbetar man med så kallat maskinägarskap, som innebär att operatörerna har ansvar för och fördjupad kunskap om en eller flera maskiner och påkallar underhåll vid behov. För att skapa en känsla av delaktighet och öka förståelsen kring varför maskinägarskapet och operatörsunderhållet är viktigt genomför Scania många operatörsutbildningar.

"Vi sökte efter en enkel och tillförlitlig metod för att göra det möjligt för maskinen att själv berätta för operatören om något inte står rätt till. Med en väl fungerande och tillförlitlig enhet för vibrationsövervakning på plats kan vi spara många mantimmar genom att inte rutinmässigt utföra rondmätningar utan bara mäta när det behövs," säger Anders Ramström, och fortsätter:" Poängen är att inte lägga tid på manuella mätningar så länge maskinkonditionen är normal. Tanken är att maskinerna inte ska behöva stoppas annat än för planerat underhåll. Om mätningarna utlöser ett larm följer vi upp med manuella mätningar under drift för att få en indikation på vad som behöver göras. Ett larm stoppar aldrig en maskin och bara kvalificerad underhållspersonal kan kvittera ett larm. Larmnivåerna i Intellinova-enheten sätts till en lägre nivå än i våra bärbara instrument för att ge oss tid att utföra rondmätningar, analysera mätresultaten och planera underhållet."

Vibrationsmätenheten mäter vibrationsnivå parallellt på fyra kanaler. Enheten stödjer all vibrations- och stötpulsteknik, inklusive HD-teknikerna HD ENV® och SPM HD® för överlägsen övervakning av vibrationer, smörjstatus och lagerkondition, och ger omedelbar konditionsutvärdering. Intellinova® Parallell MB kan köras som en fristående enhet - där djupare analys kan ske med hjälp av exempelvis handinstrument på enhetens isolerade utgång - men är också enkel att integrera i befintliga system via Modbus RTU.

Inledningsvis har vibrationsmätenheten installerats på motorfabriken i Södertälje, där enheterna fälttestats under drygt ett år.

Scania är verksamt i ett hundratal länder och har ca 42.000 anställda. Scania Industrial Maintenance är ett helägt dotterbolag till Scania CV AB och ett av de största tekniskt produktionsstödjande företagen i landet med 900 anställda och en omsättning på ca 1,6 miljarder kronor (2014).