Monteringspersonal arbetar med chassimontering
Chassimontering i Södertälje. Bild: scania.com

Scania Industrial Maintenance satsar vidare med Leonova Diamond

Scania Industrial Maintenance ansvarar för det förebyggande underhållet i Scanias samtliga produktionsanläggningar i Sverige. Verksamheten i Södertälje har redan bytt ut sina tidigare handinstrument för ronderingsmätning mot Leonova Diamond, och nu följer Luleå och Oskarshamn efter med varsitt exemplar av detta högpresterande instrument för tillståndskontroll.

Scania i Luleå tillverkar bakaxlar, sidobalkar, tvärbalkar, stötfångare och andra ramkomponenter till Scanias chassimonteringar i Södertälje, Zwolle och Angers. Processerna i Luleå inkluderar pressning, svetsning, maskinbearbetning, rullformning och ytbehandling.

Evelina Lindström, underhållsingenjör på Scania Industrial Maintenance i Luleå, om vad valet av Leonova Diamond innebär för underhållsarbetet: ”Att regelbundet börja mäta vibrationer på bland annat våra fleroperationsmaskiner kommer hjälpa oss att se trender och därmed kunna utföra rätt underhåll i rätt tid. Det kommer bidra till att höja den tekniska tillgängligheten på Scanias maskinpark i Luleå.

I Oskarshamn tillverkas och monteras lastbilshytter till hela Scanias Europaproduktion. Verksamhetens avancerade process är uppdelad i pressverkstad, karossverkstad, grund- och täcklacksmåleri samt monteringsverkstad. Ett effektivt underhåll av produktionsutrustningen är nödvändigt för att tillverkningen på båda orterna ska fungera utan störningar.

Sören Bredhammar, Gruppchef för underhållssupport på Scania IM i Oskarshamn om varför man valt Leonova Diamond: ”Vi har utrustning som är produktionskritisk där vi kommer att få bättre kontroll över konditionen för att undvika akuta stopp och haverier. Våran strategi är att gå mot ett mer planerat (tillståndsbaserat) underhåll.

Leonova Diamond kommer med SPM:s patenterade mätmetoder HD ENV för vibrationsövervakning samt SPM HD för lagermätning inom ett mycket stort varvtalsområde. Tillståndskontroll med HD-teknologi ger exceptionellt lång förvarningstid mot nedsatt mekanisk kondition i lager och växellådor, med mycket tydliga mätresultat tack vare unik, digital signalbehandling. På maskiner med varierande varvtal ger HD Order Tracking skarpa och tydliga spektrum där frekvensområdet alltid täcker viktiga felsymptom, oavsett varvtal. Andra funktioner med stor praktisk tillämpning är triaxiell vibrationsmätning, sofistikerade verktyg för analys av växellådor samt möjlighet att mäta processparametrar. Parallellexekvering av flera mätuppdrag samtidigt ger effektiv ronderingstid.

Scania Industrial Maintenance har sedan tidigare installerat vibrationsmätenheten Intellinova Parallel MB på kritiska maskiner. När enheten larmar om ökande vibrationsnivåer, kan FU-tekniker följa upp larmet genom att mäta på enhetens buffrade utgång med Leonova Diamond för att få detaljerad information om maskinens kondition. Detta sätt att arbeta innebär en stor tidsbesparing, eftersom man inte behöver utföra rutinmässiga rondmätningar utan kan mäta bara när och där det behövs.

Scania Industrial Maintenance, ett helägt dotterbolag till Scania CV AB, har ett brett utbud av tjänster inom industriella projekt samt ansvar för produktions- och fastighetsunderhåll. Inom företaget finns specialkompetens inom bland annat automation, styr & regler, el och VVS. Cirka 1000 personer är anställda i Södertälje, Oskarshamn och Luleå.