Portage County Water Resources personnel in the class room at SPM Instrument USA headquarters
From left to right: David Sloan, Richard Kundracik, Don Van Metre, and Jim Ackerley from Portage County Water Resources.

Portage County Water Resources introducerar tillståndskontroll med SPM

Det allmännyttiga tjänsteföretaget Portage County Water Resources i Ohio, USA, tillämpar tillståndskontroll för att säkerställa driften av sina vatten- och avloppsanläggningar.

Portage County Water Resources (PCWR) ansvarar för vattenförsörjningen till motsvarande 30.000 personer samt avloppsvattenrening i ett område motsvarande en stad med 70.000 invånare. För att möta samhällets behov är utrustningens tillgänglighet och driftsäkerhet i anläggningarna mycket viktig.

PCWR köpte initialt övervakningsenheten Intellinova Parallell MB för att testa kontinuerlig övervakning på skruvtransportörer. Medan man var i färd med att installera och konfigurera denna övervakningsenhet gavs också tillfälle att undersöka en nyligen ombyggd pump som genererade höga vibrationsnivåer och onormalt ljud. I direkt anslutning till mätningar på pumpen med hjälp av handinstrumentet Leonova Emerald konstaterade SPM:s servicetekniker ett uppriktningsproblem mellan pump och motor. Efter denna snabba diagnos på fältet tog PCWR beslutet att även införskaffa en Leonova Emerald, med avsikt att införa tillståndskontroll även på pumpar och fläktar.

För att ge tillståndskontrollen en bra start har fyra personer från PCWR nyligen avslutat en grundutbildning i handhavande av Leonova Emerald. Utbildningen hölls i utbildningscentret på SPM USA:s nyöppnade kontor i North Canton, Ohio, av en av SPM:s ISO Vib Cat II-certifierade vibrationsanalytiker.

Framtida planer för Portage County Water Resources är att införskaffa SPM:s version av träningspaketet iLearn Vibration och med hjälp av SPM Instrument utöka såväl omfattningen av tillståndskontrollen som personalens kunskaper.

Portage County Water Resources i Ravenna, Ohio, driver och underhåller tre vattenverk med 125 km ledning, elva reningsverk med 502 km avloppsledning samt drygt 100 pumpstationer.