Nordic Paper Åmotfors continues expansion of vibration monitoring with HD technology on PM6
Specialty paper mill Nordic Paper Åmotfors. Photo: nordicpaper.com

Nordic Paper Åmotfors utökar vibrationsövervakning med HD-teknologi på PM6

Från Nordic Paper Åmotfors har SPM Instrument mottagit en order på onlinesystemet Intellinova med DuoTech-accelerometrar för installation av ytterligare mätpunkter på specialpappersmaskinen PM6.

Sedan våren 2013 är SPM Instrument huvudleverantör av vibrationsövervakning på roterande utrustning hos samtliga Nordic Papers tre pappersbruk i Sverige. Denna senaste order från Nordic Paper Åmotfors omfattar två enheter av onlinesystemet Intellinova med vibrationsmoduler samt sextiofyra DuoTech-accelerometrar, avsedda för installation på torkpartiet. Investeringen är ett led i en målsättning att införa onlineövervakning på alla mätpunkter på PM6. Med trettiotvå kanaler per enhet är Intellinova mycket lämpligt för applikationer med många mätpunkter, som exempelvis pappersmaskiner.

DuoTech-accelerometern kombinerar det bästa av två banbrytande metoder för tillståndskontroll. De båda patenterade mätteknologierna HD ENV och SPM HD gör det möjligt att få en komplett konditionsstatus på övervakade objekt, med exceptionellt tydliga mätresultat och mycket långa förvarningstider för nedsatt mekanisk kondition.

Systemet är levererat och kommer att installeras under det planerade underhållsstoppet sommaren 2018. Förutom redan implementerad onlineövervakning av PM6 med Intellinova använder bruket i Åmotfors även det portabla instrumentet Leonova Diamond för rondering på mindre kritisk utrustning.

Nordic Paper Åmotfors producerar 40.000 ton oblekt special kraftpapper årligen på de två specialpappersmaskinerna PM1 och PM6. Produktionen baseras uteslutande på skandinavisk nyfiber, och mer än 90% exporteras.