Renström, Boliden area. Photo: Boliden AB.

Boliden Renströmsgruvan övervakar processkritiska fläktar online

Gruvföretaget Boliden väljer nu att införa online tillståndskontroll från SPM på två viktiga frånluftsfläktar av fabrikatet Akron, placerade ovan jord vid Renströmsgruvan i Västerbotten.

Onlinesystemet Intellinova Compact med en kombination av stötpulsmätning med SPM HD och vibrationsanalys kommer att nu installeras på de båda fläktarna som klassificerats som processkritiska. Stötpulsgivare övervakar fläktarnas rullningslager medan vibrationsgivare fångar upp obalans och eventuella lösa delar.

Onlinesystemet ger oss möjlighet till långsiktig planering av underhållet. På sikt är målet att ha onlineövervakning på alla viktiga drifter, och det har vi snart uppnått. Vi har valt att bygga vidare på våra system från SPM eftersom vi har ett bra samarbete, där vi alltid får god kontakt och snabb hjälp av serviceteknikerna”, säger underhållschef Mats Johansson.

Sedan tidigare används onlinesystem för att övervaka gruvans bergspel. För bergspelet nyttjar Boliden Renström en konditionsövervakningstjänst från SPM, där avvikande driftkondition rapporteras via webbportalen SPM Servicenet. Förutom onlinemätningar använder FU-personal även SPM:s portabla instrument Leonova Infinity för ronderingsmätning av kritisk utrustning.

Med en djupramp på 1 388 meter är Renström Sveriges djupaste gruva. Den togs i drift 1952 och här bryts komplexmalm med zink, koppar, bly, guld och silver. Brytningsmetoden är igensättningsbrytning och som återfyllningsmaterial används gråberg från tillredning och sand från anrikningsverket i Boliden.

Läs mer om gruvorna i Bolidenområdet.