Underground in a Boliden mine. Photo: Boliden AB

Boliden utökar onlinesystem för tillståndskontroll

Efter ett utvärderingstest på en autogen kvarn vid Bolidens anläggning i Garpenberg under 2012 fattade metallföretaget Boliden ett strategiskt beslut att satsa på tillståndskontroll från SPM.

Nu satsar även anläggningen i Renströmsgruvan på tillståndskontroll online för ett nytt bergspel där det multifunktionella onlinesystemet  Intellinova Compact kommer att användas. Mätsystemet ska övervaka bergspelets lager och drev i växellådan för att säkerställa dygnet runt-drift och ge automatiska larm vid överskridna larmgränser. Övervakningen sker med hjälp av mätmetoden SPM HD och vibrationsanalys. Boliden AB samordnar FU-arbetet från sin centrala avdelning Underhållsteknik i Boliden, och installation och drifttagning sker under andra kvartalet 2013.

En stor del av arbetet i moderna gruvor utförs med hjälp av avancerade maskiner, metoder och hjälpmedel. Maskiner med till viss del automatisk drift ställer stora krav på underhåll och underhållsteknik är därför ett prioriterat område inom Boliden. Mats Johansson, Underhållschef, förklarar företagets satsning: "Bergspelet är en kritisk utrustning (A-klassad) för oss och hjärtat i vår verksamhet. Stannar bergspelet avstannar arbetet i gruvan mer eller mindre. På denna typ av utrustning vill vi ha bra kontroll och då är tillståndsövervakning online nödvändig. De fina resultat som vi sett från SPM:s system i Garpenberg gjorde att vi blev övertygade."

Med en djupramp på 1 330 meter är Renström Sveriges djupaste gruva. Den togs i drift 1952 och här bryts komplexmalm med zink, koppar, bly, guld och silver. Brytningsmetoden är igensättningsbrytning och som återfyllningsmaterial används gråberg från tillredning och sand från anrikningsverket i Boliden.