The flotation cells in Garpenberg. Photo: Boliden

Boliden Garpenberg övervakar flotationsapparater med DuoTech

Sveriges modernaste gruva ligger i Garpenberg i södra Dalarna. I samband med den nyligen genomförda utbyggnaden av gruvan uppfördes ett nytt anrikningsverk, där flotationsapparaterna fyller en viktig funktion. För att säkerställa driften av dessa väljer nu Boliden Garpenberg att investera vidare i utrustning för tillståndskontroll.

Flotationsapparaterna har en central roll i utvinningen av malm. Här separeras värdemineral från gråberget i en ytkemisk process där luft och små mängder kemikalier får mineralpartiklarna att lyftas upp till ytan där de kan avskiljas.

Av anläggningens totalt trettiosex flotationsapparater kommer inledningsvis hälften att utrustas med fyra accelerometrar vardera av modellen DuoTech. Flotationsapparaterna kommer att ronderingsmätas med det portabla instrumentet Leonova Diamond, som redan bidragit till ökad driftsäkerhet i flotationsanläggningen.

DuoTech är en ny accelerometer som gör det möjligt att övervaka driftskondition med både vibrations- och stötpulsmätning på en och samma givare. DuoTech stöder vibrationsmätning med HD ENV och stötpulsmätning med SPM HD. Tack vare kombinationen av dessa unika mätmetoder kan lager- och smörjkondition, obalans, uppriktningsfel, lösa delar och andra maskinproblem övervakas och identifieras på ett mycket effektivt sätt och med maximala förvarningstider.

Underhållsingenjör Mattias Danielsson kommenterar investeringen: "För att säkerställa hög tillgänglighet så monteras DuoTech-accelerometrar med utdragna mätpunkter på flotationsavdelningen, detta görs dels för produktionen men också ur ett ergonomiskt och tidseffektivt perspektiv. Innan denna installation fick vi gå till varje enskild apparat för att mäta, det tog lång tid och vissa mätpunkter var väldigt svåråtkomliga."

I Garpenbergsgruvan används mätmetoden SPM HD också för övervakning av driftskonditionen på en autogen kvarn där malmen mals efter transport upp från gruvan. Även i Bolidens gruva i Renström i Västerbotten använder man SPM HD för tillståndskontroll på kritisk utrustning.

Boliden Garpenberg är Sveriges äldsta gruva som fortfarande är i drift. Här utvinns komplexmalm som innehåller zink, bly, silver, koppar och guld. Som en följd av en ny, rekordstor malmfyndighet gjorde Boliden investeringar på 3,9 miljarder kronor i Garpenberg under åren 2011-2014. Expansionen innebar att gruvan idag är en av världens mest moderna och kostnadseffektiva och har lett till en ökning av malmproduktionen från 1,4 till 2,5 miljoner ton malm per år. Boliden Garpenberg har ca 400 anställda.