The production plant in Gävle. Photo: BillerudKorsnäs.

BillerudKorsnäs Gävle onlineövervakar ytterligare en tvättpress med SPM HD

BillerudKorsnäs Gävle fortsätter att bygga ut onlineövervakningen av kritisk utrustning med hjälp av mätmetoden SPM HD. Nu introduceras mätningar på ytterligare en tvättpress.

Sommaren 2011 installerades onlinesystemet Intellinova med mätmetoden SPM HD på fiberlinjen vid kartongbruket i Gävle. Denna installation följdes 2012 av installation på ännu en av brukets tvättpressar. Brukets underhållspersonal använder även det portabla mätinstrumentet Leonova Infinity och Diamond för ronderingsmätning.

Nu kommer även tvättpress 1 av fabrikat Valmet (Metso) att utrustas med SPM HD för att upprätthålla maskintillgängligheten och undvika oplanerade driftstopp. Mätsystemet som ska användas för att övervaka pressens fyra rullningslager är Intellinova Compact.

Hans Äng, driftsäkerhetsingenjör, säger i en kommentar: "För att få en så hög driftsäkerhet på våra lågvarvsapplikationer som möjligt och undvika oplanerade driftstopp, har vi valt att bygga ut bevakningen ytterligare. Sedan första installationen av onlinemätningen och investeringen av portabla handinstrument har vi upptäckt begynnande lagerskador och därmed undvikit ett antal oplanerade stopp."

Den patenterade mätmetoden SPM HD lanserades 2010 och har fått ett stort antal användare inom den svenska pappers- och massaindustrin. Med kapacitet att mäta i varvtalsområdet 1-20 000 varv gör metoden det möjligt att tillämpa tillståndskontroll på fler maskintyper än någonsin tidigare. SPM HD identifierar underhållsproblem som tidigare varit omöjliga att bevaka med traditionell vibrationsmätning och kan därmed öka underhållseffektiviteten avsevärt.

BillerudKorsnäs är en världsledande leverantör av starkt, nyfiberbaserat förpackningsmaterial. Vid anläggningen i Gävle arbetar ca 900 anställda med tillverkning av vätskekartong och WTL.