Source: Korsnäs AB

Korsnäs Gävle väljer Intellinova med SPM HD för fiberlinjen

Mätmetoden SPM HD® röner stora framgångar inom pappers- och massaindustrin. Nu väljer Korsnäs att investera i onlinesystemet Intellinova med SPM HD för fiberlinjen vid produktionsanläggningen i Gävle.

Korsnäs är en av landets ledande tillverkare av nyfiberbaserade förpacknings-material, huvudsakligen inom konsumentvaruområdet. Produktionen, med integrerad massatillverkning, sker vid företagets tre anläggningar i Gävle, Frövi och Rock-hammar. Produktionsanläggningen i Gävle har en sammanlagd produktions-kapacitet på 700.000 ton papper och kartong årligen på de tre pappersmaskinerna PM2, PM4 och PM5.

Strax efter lanseringen av SPM HD 2010 anlitades SPM av Korsnäs för att med portabel utrustning mäta lagerkondition på förimpregneringskärlet. Man hade då ett befarat lagerfel inför ett kommande stopp. Mätningarna med SPM HD visade att ingen lagerskada fanns på kärlets bottenlager. De missljud som förekom härrörde från andra delar i maskinen, något som bekräftades vid ett underhållsstopp kort efter mätningarna.

Gunnar Rönning, underhållsingenjör på Korsnäs, berättar att beslutet att investera i onlineövervakning av fiberlinjen togs som en följd av resultaten av dessa mätningar. Korsnäs har höga förväntningar på metoden SPM HD och dess lämplighet för denna typ av lågvarviga maskiner.

Installation på två kontinuerliga kokare, ett förimpregneringskärl, en högtryckskik samt en tvättpress kommer att ske under planerade stopp i maj och juni 2011. Varvtalet på dessa maskiner är ca 3-10 varv per minut.

Fiberlinjen inom kemisk massatillverkning omfattar processerna från ved till pappersmassa: kokning, tvättning, silning och blekning.