Artikel om tillståndskontroll på kvarn i Uptime Magazine

Den amerikanska tidskriften Uptime Magazine publicerade nyligen en artikel om hur gruvföretaget Boliden använder en kombination av stötpuls- och vibrationsövervakning för att med stor framgång maximera drifttiden på en processkritisk kvarn i gruvan i Garpenberg.

Garpenbergsgruvan är mitt uppe i en kraftig expansion, där malmproduktionen ska öka från 1,4 till 2,5 miljoner ton malm per år. I denna process spelar tillståndsövervakning en viktig roll för att maximera tillgängligheten och säkra produktionen.

Artikeln (på engelska) bygger på en fallstudie (på engelska) av en autogen kvarn i Garpenberg.

Uptime Magazine, en ledande branschtidskrift publicerad av Reliabilityweb.com, är en tidning om underhåll och driftsäkerhet som utkommer varannan månad och har mer än 50 000 prenumeranter.