Domsjö Fabriker. Photo: Aditya Birla-Domsjö

Aditya Birla-Domsjö Fabriker investerar i SPM HD för sin cellulosaproduktion

Bioraffinaderiet Domsjö Fabriker befinner sig sedan några år i en fas av snabb utveckling, driven av världens ökande behov av hållbara produkter. Företaget investerar för att öka produktionen av specialcellulosa för att möta det ökade behovet av textilfibrer.

Nu väljer man att investera i det multifunktionella onlinesystemet Intellinova Compact och den patenterade mätmetoden SPM HD för att säkerställa produktionen av cellulosa. Inledningsvis ska en tvättpress av fabrikat Valmet utrustas med systemet för att övervaka den mekaniska konditionen på fyra långsamtroterande valslager med varvtalet 4-7 RPM.

Domsjö Fabriker har sedan tidigare utrustat delar av sina torkmaskiner TM1 och TM3 med onlinesystemet Intellinova Compact. Man använder även det portabla instrumentet Leonova Diamond IS för ronderingsmätning i explosiv miljö.

Peter Moström, Teknisk administratör/FU, säger i en kommentar till investeringen: ”Det känns bra att vi fått ett verktyg att mäta och övervaka våra långsamtgående tvättpressar. Om vi kan se felutvecklingstendenser och stoppa planerat innan haveri sparar vi stora pengar."

Bioraffinaderiet i Domsjö utanför Örnsköldsvik startade 1903 med en produktionskapacitet på 6.000 ton cellulosa. Sedan millennieskiftet har Domsjö Fabriker utvecklats från ett  traditionellt massabruk till ett avancerat bioraffinaderi som förädlar den förnybara virkesråvaran till produkter med stark miljöprofil. I en unik process tillverkar man specialcellulosa, vars huvudsakliga användningsområde är textil. Dessutom tillverkas ett modifierat lignin, som används som tillsatsmedel i betong, samt bioetanol. Domsjö Fabriker ingår i den indiska företagsgruppen Aditya Birla Group.