VibChecker nu i Ex-version

VibChecker är ett portabelt instrument för vibrationsmätning som nu också kommer i Ex-version för användning i potentiellt explosiva miljöer.

Vibrationsmätning är den mest använda metoden för förebyggande underhåll inom industrin. Regelbundna vibrationsmätningar ger tidigt indikationer på begynnande maskinproblem och gör det lättare att undvika onödigt tidiga byten av maskindelar. VibChecker är ett underhållsverktyg i första hand tänkt för kunder som söker ett lätthanterligt instrument för enkla vibrationskontroller, men med sina inbyggda FFT-möjligheter är det också ett effektivt verktyg för felsökning. Instrumentet är idealiskt för produktions-, service- och annan personal som arbetar med underhåll.

VibChecker är tillgänglig för leverans från och med Q2, 2011.

Besök VibChecker-hemsidan för att få veta mer om instrumentet och hur du beställer din egen VibChecker.