Varvet MEST på Färöarna
Ett av MEST:s två varv på Färöarna. Foto: MEST

Varvskoncernen MEST på Färöarna investerar i Leonova Diamond

MEST, en ledande varvs- och teknikkoncern på Färöarna, har nyligen investerat i ett instrument av modellen Leonova Diamond för att kunna tillhandahålla mer tillförlitlig tillståndskontroll på lågvarvsapplikationer för sina kunder.

MEST anser att tillståndsbaserat underhåll är den optimala strategin för att minimera produktionsstopp. De flesta av koncernens kunder är verksamma i industrier där haverier med långa reparationstider kan få oacceptabla ekonomiska konsekvenser.

Då MEST:s kunder efterfrågat mätutrustning som möjliggör tillståndskontroll på maskiner med låga varvtal, undersökte man marknaden för att hitta det mest lämpliga alternativet och kom till slutsatsen att SPM:s HD-teknologi var den rätta lösningen för kundernas behov.

Med sjutton års erfarenhet av tillståndskontroll har MEST stött på SPM-utrustning många gånger. Maskintekniker Bárður Heinason säger: "Vi letade efter en leverantör som kunde lösa våra kunders specialiserade problem med långsamtroterande maskiner. Vi ville också ha en mjukvaruplattform som var "analysvänlig". Den viktigaste faktorn i vårt beslut att köpa Leonova Diamond var HD-teknologin. Den kommer att göra det möjligt för oss att tillhandahålla bättre service för våra kunder."

De flesta av MEST:s kunder är verksamma inom marinindustrin och de vanligaste maskinerna som man kommer att konditionsövervaka med det nya instrumentet är komplexa växellådor, generatorer, kompressorer och olika pumpar.

MEST är ett modernt företag med traditioner som går tillbaka till 1898. Verksamheten omfattar bland annat skeppsbyggnad, konstruktion, reparation, underhåll, bogserbåtstjänster och teknisk rådgivning. Vibrationsmätning har varit en del av företagets tjänsteutbud sedan 2001.