SPM Instrument Italiens VD utanför företagets lokaler
VD Claudio Cola vid SPM Instrument SRL:s kontor i Fabriano.

Tjugoårsjubileum för SPM Instrument SRL i Italien

Denna höst nådde SPM Internationals italienska dotterbolag SPM Instrument SRL en viktig milstolpe när man firade tjugo års verksamhet.

SPM Instrument SRL öppnade sitt första kontor i Fabriano i centrala Italien i september 1996. Under årens lopp har företaget växt kontinuerligt och sysselsätter idag åtta personer i det nuvarande kontoret på Via Ceresani i Fabriano. Därutöver har man också ett antal externa samarbetspartners.

"Vi är mycket stolta över att ha nått denna milstolpe. Två årtionden av erfarenhet har förändrat vårt företag från en nystartad verksamhet till en framgångsrik leverantör av tillståndskontroll. Denna milstolpe vittnar om vårt engagemang för att på bästa sätt tillgodose våra kunders behov av service och tjänster, och vi ser fram emot att fortsätta att leverera marknadsledande teknologi till den italienska industrin", säger företagets VD Claudio Cola.

Under de första verksamhetsåren fanns en stor del av bolagets kunder inom massa- och pappersindustrin. Sedan dess har SPM Instrument SRL även utvecklat affärsrelationer inom framför allt olja och gas samt livsmedels- och kemisk industri. Under det senaste decenniet har sjöfartsindustrin blivit en allt viktigare sektor för SPM Instrument SRL, där man tillhandahåller produkter och tjänster för tillståndskontroll till kryssnings- och tankrederier liksom till den italienska flottan.

Under de senaste åren har marin- och offshoreindustrin utvecklats till ett viktigt fokusområde. Detta återspeglas i certifieringen som godkänd leverantör av produkter och tjänster för tillståndskontroll från det italienska klassificeringssällskapet RINA, som har gjort det möjligt för SPM Instrument SRL att stärka sin position inom marin- och offshoreindustrin.