The Bolmen tunnel is used for transporting water from Lake Bolmen to the waterworks in Scania. Photo: Sydvatten

Sydvatten uppgraderar till Leonova Diamond

En av Sveriges största dricksvattenproducenter, kommunägda Sydvatten AB, har beslutat att anskaffa två Leonova Diamond för tillståndskontroll på utrustningen i sina vattenverk.

Sydvatten är ett kommunägt företag som producerar dricksvatten till 900 000 invånare i Skåne. Bolaget bildades 1966 och är i dag en av Sveriges största dricksvattenproducenter.

Sydvattens två nya portabla instrument kommer att användas för ronderingsmätning bland annat vid anläggningarna Vombverket och Ringsjöverket. Instrumenten innehåller den patenterade mätmetoden SPM HD samt vibrationsanalys ISO 10816. Sedan tidigare har man ett äldre instrument från SPM, T2001, som nu går i pension.

Utöver de två instrumenten erbjuds även serviceavtal samt utbildning för den personal som arbetar inom det förebyggande underhållet.

Bengt-Göran Lindell, projektingenjör, säger i en kommentar till affären: ”Vi gör denna investering av flera anledningar. Vi vill ha den senaste tekniken för att kunna mäta våra frekvensriktade motorer på ett tillförlitligt sätt. Anläggningarna blir större och större och vi har mindre redundans idag vilket gör att vi måste ha en driftsäker anläggning. Målsättningen är att vi ska ha två personer per verk som kan utföra mätning och analys. Vi har använt SPM:s utrustning sedan 1995.

Sydvatten äger och driver Bolmentunneln, de två vattenverken Ringsjöverket och Vombverket samt huvudledningssystemet för distributionen av dricksvatten. Det dricksvatten som produceras tas från sjön Bolmen i Småland och Vombsjön i Skåne. Från småländska Bolmen leds vattnet i den 8 mil långa Bolmentunneln till Skåne. Vid behov kan vatten tas även från reservvattentäkten Ringsjön i Skåne.