Stora Enso Kvarnsveden. Photo: Stora Enso

Stora Enso Kvarnsveden investerar i senaste tekniken för vibrationsövervakning av PM10

Pappersbruket Stora Enso Kvarnsveden satsar nu på en totalrenovering av vibrationsövervakningssystem tillhörande pappersmaskin PM10s förarsida i torkpartiet där givare, kontakter, kablar och mätenheter ska bytas ut på grund av att systemet uppnått sin fulla livslängd.

Det är ett äldre onlinesystem från SPM som ska ersättas med det multifunktionella onlinesystemet Intellinova. Totalt handlar det om 77 givarpositioner med vibrations- och stötpulsgivare som nu ska ersättas med nya accelerometrar. Mätsystemet kommer att utnyttja den patenterade HD-teknologin HD ENV som ger extremt lång förvarningstid vad gäller mekanisk nedsatt drifttskondition.

Ulf Isaksson, arbetsledare FU-gruppen, och Peter Forsström, FU-inspektör, motiverar investeringen: "Eftersom vi nu kör onlinesystemet Intellinova på PM10 softkalander vilket fungerar bra, så valde vi att bygga vidare på det systemet. En av styrkorna med systemet är att vi med hjälp av mätmetoden HD ENV ser lagerskador/hylssläpp mycket tidigt, som i sin tur innebär att vi i god tid kan förbereda våra underhållsinsatser och utföra dem under planerade förhållanden, dvs. planerade stopp."

Sedan tidigare använder Stora Enso Kvarnsveden onlineövervakning från SPM på rullmaskinen tillhörande PM12, softkalandern till PM10 samt superkalandern till PM8med goda resultat. Onlinemätning och rondering med det portabla mätinstrument Leonova Emerald från SPM sker på utvalda mätpunkter inom hela pappers- och massabruket; exempelvis mäter man lagerkondition med SPM HD på flera av de vira- och tvättpressar som förser pappersmaskinen PM12 med pappersmassa.

Stora Enso Kvarnsveden är ett av Sveriges största pappersbruk. Här tillverkas förbättrat tidningspapper och magasinpapper på tre pappersmaskiner. Produktionskapaciteten är ca 750.000 ton per år.