Stora Enso Fors installerar ett av världens största onlinesystem med SPM HD

På kartongbruket Stora Enso Fors i södra Dalarna, en av världens största och mest moderna tillverkare av falskartong för konsumentförpackningar och trycksaker, står man i begrepp att installera ett av världens största onlinesystem för tillståndskontroll med den patenterade mätmetoden SPM HD.

På kartongmaskinen KM3 kommer det befintliga onlinesystemet VCM20 att uppgraderas till det multifunktionella onlinesystemet Intellinova för tillståndskontroll. Med sina totalt 438 stötpulsgivare blir onlinesystemet på KM3 ett av världens hittills största med mätmetoden SPM HD inom pappersindustrin. Installation sker löpande med start våren 2014.

Med Intellinova får underhållsavdelningen på Stora Enso Fors tillgång till den patenterade och prisbelönta mätmetoden SPM HD som rönt stora framgångar sedan lanseringen i mars 2010. Med SPM HD medföljer förutom HDm/HDc (max stötpulsvärde respektive smörjkondition) även SPM HD Spektrum och SPM HD Tidssignal som möjliggör enkel, snabb och pålitlig identifiering av skadetyp. Det nya systemet blir mindre känsligt för störningar från processen, vilket ger tydligare spektrum och trender och förenklar analys av mätresultaten.

Thomas Pettersson, UH-Chef, kommentar företagets satsning: "Vi har idag med vårt befintliga system nästan inga oförutsedda lagerhaverier på de delar av KM3 som övervakas online. Investeringen här på Fors görs för att säkerställa en fungerande onlineövervakning på KM3. Dessutom ger de nyare Intellinova enheterna utökade och förbättrade mätmöjligheter som vi är mycket intresserade av."

SPM HD används även på andra produktionsanläggningar inom Stora Enso; på Skoghalls Bruk i Värmland mäter man bland annat på en tvättpress samt på delar av kartongmaskinen KM7, och på Kvarnsvedens Pappersbruk i Borlänge är SPM HD installerat på virapressar och tvättpressar.