Person standing on the floor, operating a crane.
Utlastning och leverans vid valsverket i Borlänge. Bild: SSAB

SSAB övervakar processkran med onlinesystem från SPM

SSAB:s valsverk i Borlänge har investerat i onlinesystemet Intellinova Parallel EN för tillståndskontroll av en produktionskritisk processkran vid utlastningen.

Mätsystemet består av två enheter av SPM:s mest avancerade onlinesystem Intellinova Parallel EN med åtta parallellmätande kanaler, fyra varvtalsingångar och fyra digitala in/utgångar. Till den mätenhet som övervakar kranens lyftenhet har anslutits åtta DuoTech-accelerometrar, medan det till mätenheten för drivhjul på åkvagn kopplats fyra stycken. Accelerometern DuoTech kombinerar vibrations- och stötpulsmätning i samma sensor med de patenterade mätmetoderna HD ENV och SPM HD, s k HD-teknologi, som ger tydliga och pålitliga mätresultat för tidig upptäckt av nedsatt mekanisk kondition och smörjkondition.

Tillståndskontroll på processkranar kan vara problematiskt då körtiderna endast medger mycket korta mätfönster. Parallella mätkanaler, kraftfulla processorer och möjligheter att använda olika mätmetoder och mätuppdrag gör det möjligt att trots detta erhålla högkvalitativa mätdata med automatiska larmgränser.

Mätdata sparas och analyseras i analysmjukvaran Condmaster Ruby, inkluderande webbapplikationen Condmaster.NET. All mätdata och kommentarer kan integreras med överordnat fabrikssystem med hjälp av Rest API och UPC UA för vidare presentation och korrelering.

Jan Björk, chef Underhållsutveckling Automation, säger i en kommentar till investeringen: ”SSAB arbetar kontinuerligt med att effektivisera underhållsverksamheten och här är onlinesystem för maskinövervakning en viktig del. Traverser har en mycket viktig funktion för vårt materialflöde internt och förutsättning för hög tillförlitlighet på dessa ökar nu när vi monterat SPM:s onlinesystem Intellinova.

SSAB är ett högspecialiserat globalt stålföretag och en ledande producent av avancerade höghållfasta stål, seghärdade stål, tunnplåt och grovplåt, rörprodukter samt konstruktionslösningar inom byggsektorn. Vid SSAB Borlänge tillverkas varmvalsat och kallvalsat höghållfast stål. Anläggningen etablerades 1878 som Domnarfvets Jernverk. Idag arbetar cirka 1700 personer på SSAB Borlänge, varav merparten i produktionen.