SPM utser apt Group till ny exklusiv distributör i Australien och Nya Zeeland

SPM Instrument välkomnar apt Group till sitt internationella distributörsnätverk som ny officiell representant för SPM i Australien och Nya Zeeland.

apt Group, etablerat 1993 och med huvudkontor i Sydney, tillhandahåller ett stort utbud av lösningar för mekanisk konstruktion och underhåll, innefattande industriell och kommersiell tillståndskontroll och förebyggande metoder.

apt Group erbjuder avancerade produkter för planerat och förebyggande underhåll, alltifrån enklare utrustning till sofistikerade system för datainsamling samt onlineöver-vakning och analys.

I en kommentar till det nya samarbetet säger Stefan Lindberg, VD på SPM Instrument: ”Vi är mycket stolta över samarbetet med apt Group. Både nya och befintliga kunder i Australien och Nya Zeeland kommer att gynnas avapt Groups expertis, tekniska kunskap och erfarenhet inom området tillståndskontroll. Tillsam-mans kan vi dra fördel av de möjligheter som denna region erbjuder, och utvidga tillgängligheten på våra produkter och tjänster över hela marknaden. Vi ser fram emot ett långvarigt och framgångsrikt samarbete med apt Group.”

Besök apt Groups hemsida för mer information om vår nya distributör.