SPM International startar nytt dotterbolag för Marine & Offshore

SPM International offentliggör nu bildandet av det nya dotterbolaget SPM Marine & Offshore. Med bas i Nederländerna kommer det nya bolaget att inrikta sig på den globala marin- och offshoreindustrins alla behov inom området tillståndskontroll.

I ett alltmer konkurrensutsatt företagsklimat har den globala marin- och offshoreindustrin ett starkt fokus på en säker och hållbar verksamhet och optimerade underhållsstrategier. Att minska riskerna och samtidigt hålla kostnaderna nere är dock en svår uppgift. Den enda vägen till ökad lönsamhet är genom en drift i världsklass, med maximerad maskintillgänglighet och prestanda – dygnet runt.

Säkerhet är en mycket viktig faktor och i marin- och offshoremiljöer har utrustningens driftsäkerhet och prestanda en avgörande betydelse för säkerheten ur både personal- och miljösynpunkt. Att uppfylla myndighetskrav och se till att personal och utrustning är säkra och produktiva är av största vikt och en central punkt i all marin- och offshoreverksamhet. En miljöanpassad verksamhet med minskad energiförbrukning och minimerade föroreningar är också högsta prioritet.

SPM Marine & Offshore arbetar med utmaningar inom tillståndskontroll och levererar integrerade, flexibla och skalbara helhetslösningar. SPM:s tjänsteportfölj täcker hela processen; från planering, installation och driftsättning till global service, support och utbildning. SPM Marine & Offshore utför tillståndsbaserat underhåll och maskindiagnostik i enlighet med klassningssällskapens krav. SPM:s lösningar för övervakning av kritisk utrustning bidrar till att säkerställa en kontinuerlig förbättring av säkerheten - för liv och hälsa, miljö och egendom.

SPM Marine & Offshore erbjuder effektiva lösningar för tillståndskontroll för alla typer av roterande utrustning som vanligen finns ombord på borriggar, kran- och rörläggningsfartyg, supplyfartyg och gastankfartyg med mera. SPM:s lösningar ger tidig varning om maskinproblem och förser både besättning och landpersonal med nödvändig information för att fatta välgrundade och säkra beslut kring drift och underhåll. Produktportföljen ger alla intressenter möjlighet att skräddarsy pålitliga lösningar för tillståndskontroll för enskilda fartyg eller hela flottor.

För mer information, kontakta SPM Marine & Offshore.