SPM International meddelar styrelseordförande Jarl-Ove Lindbergs bortgång

Det är med stor sorg SPM International meddelar bortgången av koncernens styrelseordförande, Jarl-Ove Lindberg.

Jarl-Ove Lindberg var en av tillståndskontrollens pionjärer. Han var den drivande kraften bakom utvecklingen av många av företagets milstolpar; en central närvaro och en inflytelserik ledare, som bidrog till företagets tillväxt och framgång under hela dess idag över fyrtiofemåriga historia. Tack vare Jarl-Ove Lindbergs hårda arbete och livslånga engagemang för vårt företag, är SPM International väl positionerat för att föra hans arv vidare. 

Familjen Lindberg avser att fortsätta att driva SPM som ett växande familjeföretag i Jarl-Ove Lindbergs entreprenörsanda.