SPM Instrument logotype coolgray

SPM International meddelar förändringar i ledningen

SPM International AB meddelar idag förändringar i koncernledningen och det svenska dotterbolaget SPM Instrument AB.

Stefan Lindberg övertar med omedelbar verkan befattningarna som verkställande direktör och styrelseordförande i SPM International AB. Stefan Lindberg har varit verkställande direktör för SPM Instrument AB sedan 1997, där han nu efterträds av Peter Lindberg som ny VD och styrelseordförande.

"Med vår nya organisation och ledning fokuserar vi på att optimera vår verksamhet för att säkerställa en fortsatt lönsam tillväxt. SPM är i en fas av global expansion där vi fortsätter att utveckla och tillhandahålla lösningar för tillståndskontroll i världsklass till den internationella marknaden", säger koncernens nya VD Stefan Lindberg.

- - - - - - - - - - - -

Om SPM

SPM löser underhållsproblem, över hela världen och i alla branscher. Sedan 1970 har SPM legat i frontlinjen för den tekniska utvecklingen och har kontinuerligt presenterat nya mätmetoder och instrument. Idag finns mätutrustning från SPM i industrier över hela världen. SPM skapade den ursprungliga stötpulsmetoden True SPM® som sedan har utvecklats till SPM HD®, en revolutionerande metod för lagerövervakning på roterande maskiner med ultralåga varvtal. SPM:s många teknologier möjliggör storskalig, kostnadseffektiv tillståndskontroll av industriella maskiner. SPM huvudkontor är beläget i Strängnäs, där också FoU samt produktion och marknadsstöd ligger. Inom SPM-koncernen arbetar cirka 220 personer.