Image source: Underhållsföretagen

SPM Instrument vinner prestigefyllt branschpris för SPM HD

SPM Instrument är stolta över att meddela att vi tilldelats utmärkelsen Stora Produktivitetspriset 2012.

Underhållsföretagen, en branschorganisation för svenska underhållsleverantörer, har delat ut Stora Produktivitetspriset sedan 1990 i samband med
 de återkommande Underhållsmässorna i Göteborg. Priset är ett svenskt leverantörspris avsett att uppmärksamma gjorda underhållsinsatser som resulterat i ökad lönsamhet hos köparna. Utmärkelsen syftar till att stimulera både leverantörer och underhållsköpare att konkretisera nyttan av underhåll i ekonomiska termer, att sprida kunskap om lönsamt underhåll samt att stimulera leverantörernas och branschens utveckling.

SPM deltog med tävlingsbidraget SPM HD®, den nya och patenterade mätmetoden för stötpulsmätning på roterande maskiner. Metoden, som lanserades under 2011, har tilldragit sig stort intresse inom industrin i stora delar av världen, framför allt för dess förmåga att leverera tillförlitlig information om maskinkondition på långsamtroterande utrustning.

Vinnaren av priset tillkännagavs på en branschmiddag i samband med Underhållsmässan 2012. SPM tilldelades utmärkelsen med följande motivering: ”Produkten SPM HD® är resultatet av en långsiktig produktutveckling med hög innovationsnivå, som på ett effektivt sätt förbättrar driftsäkerhetsarbetet i ett viktigt tillämpningsområde inom industriellt underhåll.”