Airius sensor and logotype on dark, industrial-looking background

SPM Instrument tillkännager Airius II LTE-M med global tillgänglighet

Efter introduktionen på den nordiska marknaden tillkännager SPM Instrument nu lanseringen av en global lösning för den trådlösa vibrationsgivaren Airius II LTE-M i samarbete med nättjänstleverantören Onomondo.

Airius II LTE-M passar väl in i ekosystemet kring analys- och diagnostikmjukvaran Condmaster. Givaren är ett utmärkt komplement till Wi-Fi-versionen i miljöer där egna trådlösa nätverk saknas av olika anledningar. Utrustning i miljöer där Wi-Fi-nätverk är utom räckhåll, som takfläktar eller pumpstationer, kan också med fördel övervakas med en LTE-M-lösning för tillståndskontroll. Ytterligare ett lämpligt användningsområde för Airius II LTE-M är transportband.

Genom att nyttja säkra mobilnätverk för dataöverföring elimineras behovet av ytterligare hårdvara och expertis för att lösa nätverks- och säkerhetsproblem. Givaren har ett eSIM-kort på moderkortet, låst till den fysiska givaren, och ett kommunikationsprotokoll som endast tillåter kommunikation initierad från kundens nätverk via en säker server. Överföringen från givaren till användaren är därmed säker mot intrång.

Genom att tillhandahålla en säker IoT-anslutning med global täckning erbjuder Onomondo omfattande LTE-M-täckning genom väletablerade teleoperatörer, varav de flesta stöds i den globala Airius LTE-M-lösningen. För de nordiska länderna är Telia fortsatt ett alternativ. I båda fallen innehåller lösningen en treårig mobilanslutning och datamängd för fyra dagliga mätningar med Airius i batteriversion eller tjugofyra mätningar dagligen för givare med extern strömförsörjning.

För ytterligare information om givaren, vänligen kontakta:
SPM Instrument AB
Telefon +46 (0)152-225 00 eller mejl info@spminstrument.se