SPM Instrument sörjer Eivind Søhoels bortgång

Med stor sorg har SPM Instrument tagit del av nyheten att Eivind Søhoel, uppfinnare av SPM-metoden, har avlidit.

SPM-metoden uppfanns och patenterades av Eivind Søhoel i slutet av 60-talet. 1970 bildades företaget SPM Instrument för att exploatera och produktifiera metoden. Som företagets tekniske chef bidrog Eivind Søhoel i hög grad till att lägga grunden för över fyrtio år av framgångsrik utveckling av produkter för tillståndskontroll.

År 1979 flyttade Eivind Søhoel till USA för att starta och driva vårt amerikanska dotterbolag, SPM Instrument, Inc. Efter sina år som företagets VD fungerade han som teknisk konsult fram till sin pensionering. Eivind Søhoel avled efter en lång tids sjukdom i en ålder av 78 år.

Med Eivind Søhoels banbrytande arbete i varmt minne framför SPM Instruments styrelse, ledning och medarbetare sina kondoleanser till Eivind Søhoels familj.