SPM Instrument Österrike firar fyrtioårsjubileum

SPM Instrument har varit verksamt på marknaderna i Österrike och Östeuropa sedan 1970-talet, inledningsvis genom distributörsavtal. I november 1981 grundades så SPM Instrument Int. GmbH, ursprungligen med kontor i Wien. Av utrymmesskäl flyttade företaget 1985 sitt kontor till Deutsch Wagram, strax nordost om huvudstaden.

På 1980- och 1990-talen var SPM Instrument Österrike centrum för SPM:s produktförsäljning i det forna östblocket. I början skedde försäljningen genom branschorganisationer i respektive land, då direktkontakt med slutkunder inte var möjlig. Den långsamma öppningen av dessa marknader för handel med Västeuropa gjorde det möjligt för SPM Österrike att starta dotterbolag i ett flertal länder, såsom Polen, Tjeckien, Ungern och Bulgarien. I samband med järnridåns fall blev de flesta av dessa filialer självständiga.

SPM Österrike har också sedan länge framgång på sin hemmamarknad. Till exempel installerade man ett av de första datoriserade onlinesystemen för tillståndskontroll på en pappersmaskin redan 1987. Pappers- och massaindustrin är fortfarande en av de viktigaste industrisektorerna för SPM Österrike. Utvecklingen av flertalet patenterade HD-teknologier har möjliggjort tillförlitlig övervakning av många andra applikationer med komplexa driftsförhållanden, exempelvis inom den österrikiska stålindustrin. Många välkända maskinleverantörer (OEM) installerar också utrustning från SPM på sina produkter som standard.

Utöver den inhemska marknaden stöttar och förser SPM Österrike även länderna på västra Balkan (Slovenien, Kroatien, Serbien, Bosnien & Hercegovina och Montenegro) samt Lettland och Litauen med avancerade lösningar för tillståndskontroll via samarbeten med lokala distributörer.