Condmaster Ruby 2022-logotyp och hand som håller i en hjärna på röd bakgrund

SPM Instrument introducerar Condmaster Ruby 2022 med AI-baserat beslutsstöd

Beslutsstödsystemet DSS (Decision Support System) är en rad AI-baserade, datadrivna programvarufunktioner som är särskilt användbara för att automatisera och effektivisera hanteringen av stora onlinesystem, men det kan med fördel användas även med mindre databaser. Det nya tekniska ramverket för den avancerade analys- och diagnostikmjuvaran Condmaster Ruby 2022 kommer att fortsätta att utvecklas och även utgöra grunden för kommande funktioner för maskininlärning.

Beslutsstödssystemets övergripande syfte är att avlasta underhållspersonalen från behovet att analysera stora mängder mätdata för att hitta grundorsaker och lösa komplexa problem. Istället nyttjar DSS artificiell intelligens, statistisk analys och andra algoritmer för att utvinna viktig information ur insamlade konditionsdata, och tillämpar mönsterigenkänning för att identifiera de  mätpunkter och potentiella problem som indikerar behov av underhållsinsatser.

Med hjälp av DSS kan tidsåtgången för korrekt bedömning av maskinkondition minska dramatiskt, utan att ställa krav på djupgående analyskunskaper. Organisationer som använder sig av DSS blir mindre beroende av intern expertis och underhållspersonalen kan ägna mindre tid åt att analysera data och mer åt att optimera underhållet.

Tillförlitligt, konsekvent och informativt utfall

Alla DSS-funktioner ingår i mjukvarans plattformspaket, vilket gör det möjligt för alla användare att dra nytta av den expertkunskap som finns inbyggd i systemet. DSS gör prediktioner om allmän maskinhälsa och maskinskador baserat på logisk slutledning och tillhandahåller handlingsbara insikter som underlättar för underhållsteam att fatta välgrundade beslut, prioritera åtgärder korrekt och genomföra underhållsplaner effektivt.

Användaren kan skapa kompletta maskiner från ett komponentbibliotek med hjälp av ett grafiskt dra-och-släpp-gränssnitt, varpå DSS automatiskt genererar alla inställningar för mätuppdrag och felsymptom. Med utgångspunkt från användardefinierad maskinkritikalitet och mätdata som samlas in under en inlärningsfas fastställs maskinens basvärden. Baserat på dessa beräknar och visar DSS aktuell konditionsstatus som lättförståeliga färggradienter. Ett signalkvalitetstest kan aktiveras för att säkerställa att alla beräkningar baseras på högkvalitativa mätdata.

Förbättrad larmfunktionalitet för större effektivitet och bättre uppföljning

Möjligheten att snabbt notifiera användare om potentiella problem och viktig information är en central del av programvaran, som har förbättrats ytterligare i den nya Condmaster-revisionen. Förutom att tillgodose en mängd kundönskemål är den nya larmfunktionaliteten tätare integrerad med programvarans analysfunktioner. Funktionen används också för AI-baserade utvärderingar såsom prediktioner gällande maskinhälsa. Den nya och förbättrade larmfunktionaliteten har fullt stöd i både Condmaster Ruby och Condmaster.NET och möjliggör en tydlig, redundansfri vy och ett mer flexibelt arbetsflöde när det krävs åtgärder; till exempel genom möjligheten att sätta nya prioritetsnivåer och statusindikation på individuella larm.

Utökat stöd för nya produktversioner

Den senaste Condmaster-versionen innehåller många förbättringar som respons på kundönskemål och kommer dessutom med stöd för Airius  LTE-M, en uppgraderad version av den trådlösa vibrationsgivaren som kommunicerar via mobilnätet, samt den nya versionen av onlinesystemet Intellinova Parallel EN med fyra kanaler.

I samband med denna revision introduceras också en ny anpassning av programvaran som är utformad för att enbart stödja användningen av Airius trådlösa vibrationsgivare. Med givaren, programvaran och den kostnadsfria nedladdningsbara mobilappen Condmaster.NET kan användaren enkelt fjärrövervaka viktiga maskiner – på fältet, på språng och till en minimal investering.

För mer information om dessa och andra nyheter i Condmaster Ruby 2020, ladda ned ‘Condmaster Ruby 2020 – Upgrade Benefits’ nedan, eller kontakta din närmaste SPM-representant.

Condmaster Ruby 2022 är tillgänglig för leverans i slutet av augusti 2021.

SPM Instrument AB
Telefon: +46 (0) 152-225 00
info@spminstrument.se

Documents

Press releases
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
Condmaster2022_logo_black.png English (United Kingdom) 38 kB 6/18/2021
Black Condmaster Ruby 2022 logo in png format
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
Condmaster2022_logo_white.png English (United Kingdom) 35 kB 6/18/2021
White Condmaster Ruby 2022 logo in png format
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
Condmaster2022_press_photo.jpg English (United Kingdom) 417 kB 6/18/2021
Condmaster Ruby 2020 press photo in jpg format
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
Pressrelease_CM2022_EN.pdf English (United Kingdom) 597 kB 6/18/2021
Condmaster® Ruby 2022 press release
Pressrelease_CM2022_SV.pdf Swedish (Sweden) 604 kB 6/18/2021
Pressmeddelande, Condmaster® Ruby 2022
Upgrade benefits
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
CondmasterRuby2022_UpgradeBenefits_B.pdf English (United Kingdom) 314 kB 6/18/2021
Condmaster Ruby 2022 Upgrade Benefits
CondmasterRuby2022_UpgradeBenefits_F.pdf Italian (Italy) 346 kB 2/11/2022
Condmaster Ruby 2022 Upgrade Benefits