SPM Instrument introducerar Condmaster Ruby 2020

SPM Instrument AB, ledande leverantör av teknologi och produkter för industriell tillståndskontroll, tillkännager idag lanseringen av Condmaster© Ruby 2020. Den nya versionen av denna omfattande programvara för tillståndskontroll, diagnostik och felsökning är resultatet av intensiva utvecklingsinsatser för att tillhandahålla en genuint flexibel programvara, och erbjuder funktioner som är unika för SPM, liksom optimala digitaliserings- och integreringsmöjligheter i IIoT-miljöer. Med ett starkt fokus på en smidig, effektiv och produktiv användarupplevelse ger Condmaster Ruby 2020 användarna ännu fler kraftfulla verktyg för att få jobbet gjort.

Flexibel programvara med utökad plattformsfunktionalitet, redo för framtiden

I och med lanseringen av Condmaster Ruby 2020 tar denna kraftfulla programvara viktiga steg för att möta de tekniska utmaningarna i en alltmer digitaliserad industri och samtidigt utnyttja dess möjligheter till fullo.

Condmaster Ruby kommer nu med mer funktionalitet i plattformspaketet, vilket gör att alla kunder kan dra nytta av många användbara funktioner, som exempelvis Plant Performer och Färgspektrum.

Ett nytt och mycket praktiskt verktyg är Machine Builder, ett grafiskt gränssnitt där användaren kan dra och släppa komponenter som motorer, växellådor, pumpar och fläktar för att skapa kompletta maskiner och få alla mätpunkter, mätuppdragsinställningar och felsymptom automatiskt.

Funktionen Entity Rules är ett steg mot implementering av maskininlärning. Denna mycket flexibla och kraftfulla funktion kan användas för att utöka och anpassa Condmaster med kundunika, händelsestyrda funktioner och automatiskt initierade händelser – i Condmaster eller andra system.

Condmaster.NET är en ny webbapplikation och mobilapp som ger en tydlig och lättförståelig översikt över maskinkondition och övergripande anläggningsstatus på alla vanliga plattformar.

Condmaster Entity Server – ett kraftpaket för databehandling och integration

Den nya CES Admin Portal är en del av Condmaster Entity Server som hanterar centraliserad licens-, databas- och användaradministration och även stöder externa identitetstjänster som Microsoft Azure AD och Active Directory Federation Services. Denna centralisering av backendfunktioner innebär en förenklad identitetshantering för administratörer och en smidigare, mer integrerad inloggning för användarna.

Vidare har Analytics Engine, som också ingår i Condmaster Entity Server, vidareutvecklats och fått mycket stor databehandlingskapacitet. Analytics Engine har även kapacitet att hantera processrelaterade data, som kan övervakas via kundspecifika dashboards i Condmaster.NET. Ett omfattande bibliotek med API-funktioner möjliggör exceptionellt flexibla och avancerade integrationslösningar från tredje part.

För mer information om dessa och andra nyheter i Condmaster Ruby 2020, ladda ned ‘Condmaster Ruby 2020 – Upgrade Benefits’ nedan, eller kontakta din närmaste SPM-representant.

SPM Instrument AB
Telefon: +46 (0) 152-225 00
epost: info@spminstrument.se

Documents

Press releases
Filnamn/beskrivning Språk Storlek Ändrad
Condmaster2022_press_photo.jpg English (United Kingdom) 417 kB 6/18/2021
Condmaster Ruby 2020 press photo in jpg format