SPM Instrument Netherlands delivers online vibration monitoring with HD ENV to VPK Packaging Group
One of VPK’s three paper machines in Dendermonde. Photo: VPK Packaging Group

SPM Instrument i Nederländerna levererar vibrationsövervakning online med HD ENV till VPK Packaging Group

SPM Instrument i Nederländerna har mottagit en order från VPK Packaging Group i Belgien gällande ett flertal Intellinova onlinesystem för övervakning av ledvalsar i torkpartiet på pappersmaskinen PM6, samt trycksilar och diverse drifter bestående av motor-växellåda och kardanaxlar på PM6 och PM7.

Vid VPK Packaging Group i Dendermonde, Belgien har tillståndskontroll varit en del av underhållsstrategin i många år. Baserat på regelbundna intervall övervakades stora delar av den roterande utrustningen av tjänsteleverantörer med hjälp av handburen mätutrustning. För att uppnå högre produktionsresultat och undvika oplanerade driftstopp, insåg VPK emellertid att kontinuerlig övervakning online var nödvändigt. Efter noggrann utredning av olika leverantörer och system med grundlig testning av dessa på egen utrustning, valde man SPM:s onlinesystem Intellinova som innefattar den patenterade teknologin HD ENV för vibrationsövervakning.

Bernard De Tandt, Teknisk direktör för pappersdivisionen, baserade sitt beslut om SPM Instrument som systemleverantör på resultaten från HD ENV-teknologin, som konstaterades ge de längsta förvarningstiderna och dessutom kristallklara och lättförståeliga mätresultat.

SPM Instrument levererar totalt nio Intellinova-system som hanterar mätdata från såväl befintliga accelerometrar som nyinstallerade DuoTech-givare.

VPK Packaging Group NV, med huvudkontor i Aalst, Belgien, driver fyrtioåtta anläggningar i sexton länder. Produktsortimentet omfattar skräddarsydda lösningar för wellpapp och solidkartong för användning i bland annat förpackningar och papphylsor, som alla är gjorda uteslutande av 100% återvunna fibrer och helt återvinningsbara. Pappersbruket i Dendermonde tillverkar både återvunnet papper och pappersbaserade förpackningslösningar.