LNG deck at sunset. Photo: Teekay Corporation

SPM i samarbete med Teekay LNG Partners

Teekay LNG Partners (TPG) i Glasgow, Skottland tillämpar tillståndsbaserat underhåll för att minska driftskostnaderna och hålla nere kostnaderna för torrdockningar. SPM Instrument UK är stolt långsiktig leverantör av produkter och tjänster för tillståndskontroll till TPG.

Kostnader för torrdockning berättigar tillståndskontroll

Torrdockning med anledning av reparationer och översyn utgör en betydande kostnad för rederier. James Thomson, Fleet Manager för Teekay LNG Partners, säger: "Motiveringen till ett tillståndsbaserat underhåll är kostnaderna för torrdockning, som tar arton dagar och kostar $5 miljoner USD. Bara att byta ut eller linda om varje motor på fartyget skulle överstiga budgeten."

Inom ramen för den tillståndsbaserade underhållsstrategin är TPG: s mål att öka säkerheten och minska driftskostnaderna på lång sikt. För att skydda företagets rykte är bevarandet av lastens värde och kvalitet av högsta prioritet. Att upprätthålla driftskapaciteten genom förebyggande underhållsåtgärder – som möjliggörs genom systemet för tillståndskontroll – är en viktig del i arbetet med att hålla torrdockningskostnaderna nere. 

James Thomson: "SPM ger oss ett gränssnitt och en tidig indikering så att vi kan veta att endast trettio eller fyrtio elmotorer behöver utbyte beroende på driftskondition. Om exempelvis en ballastpump är i gott skick enligt konditionsrapporterna från SPM, gör vi helt enkelt ingen översyn av den. Att ersätta en ballastpump skulle kosta i runda tal $14.000 USD för kran och lyft, etc."

Det finns dock en del utrustning som alltid öppnas för inspektion under torrdockning, exempelvis maskinrumsfläktar och framdrivningssystemets maskiner.

Omfattande program för tillståndskontroll

TPG tillämpar tillståndskontroll på all kritisk framdrivningsutrustning, såsom turbiner, växelströmsgeneratorer, axelgeneratorer och växellådor. Kringutrustning såsom bogpropellrar, ballastpumpar och havsvattenpumpar ingår också i tillståndskontrollen, liksom lastkänslig utrustning som till exempel kvävgaskompressorer, tryckluftskompressorer och ventilationsfläktarna i maskinrummet.

Ett exempel på tillståndsbaserat underhåll är smörjning av rullningslager grundat på konditionsmätningar - efter granskning av larmlistan - utan att behöva lägga till en arbetsorder i underhållssystemet. Ett annat exempel är att dra åt bultar eller rikta upp axlar när vibrationsanalys visar att detta är nödvändigt. 

"TPG har också ett mål att förbättra underhåll av TPM-typ *) och minska antalet underhållsåtgärder som kräver att arbetsordrar måste loggas i systemet, allt för att effektivisera underhållet. Vårt tillståndsbaserade underhåll bidrar till att uppnå detta.", säger James Thomson. 

Investeringar i utrustning för tillståndskontroll är en integrerad del av den tillståndsbaserade underhållsstrategin. Många fartyg utrustades med det portabla instrumentet T30 EX från SPM när de byggdes på varvet HMD i Sydkorea. Några av dessa instrument har sedermera ersatts med Leonova Infinity och Leonova Emerald. Dessutom har fyra egensäkra Leonova Emerald IS instrument nyligen levererats till TPG, vilket ger besättningen möjlighet att övervaka maskiner på däck och fritt beträda Ex-zoner.

Långsiktigt samarbete

Inom ramen för ett femårigt avtal ger SPM Instrument UK beslutsstöd och råd om underhållsåtgärder till TPG. Kontraktet avser tillhandahållandet av konditionsrapporter på månads- och kvartalsbasis. Rapporterna bildar dokumentation av det tillståndsbaserade underhållet i enlighet med klassificeringskrav. Samarbetet mellan TPG och SPM är nu inne på sitt fjärde år och har lett till besparingar i fråga om driftsäkerhet och mindre tid i torrdocka, allt på grundval av driftskondition. Servicekontraktet har utökats allteftersom fler fartyg har lagts till flottan. Ett omfattande nybyggnadsprogram under de kommande fem åren kommer att innebära ytterligare investeringar i tillståndsbaserat underhåll.

Om Teekay LNG Partners

Teekay LNG Partners är en internationell leverantör av sjötransporttjänster för flytande naturgas (LNG), gasol (LPG) och råolja. Med sin flotta av tjugosju LNG-fartyg, sjutton LPG-fartyg och tio råoljetankfartyg av Suezmax-klass tillhandahåller Teekay LNG Partners sjötransporttjänster till energi- och allmännyttiga företag under långsiktiga charteravtal med fast ränta. 

Teekay gjorde entré på marknaden för LNG-transporter år 2004. Idag har man en av världens största självständigt ägda LNG-flottor och erbjuder lösningar för flytande lagring och återförgasning (FSRU), flytande kondensering (FLNG) och komprimerad naturgas (CNG). Flottan av LNG-fartyg styrs från TPGs kontor som för närvarande ligger i Glasgow.

*) Total Productive Maintenance