Fiber line wash presses at Stora Enso Skoghall. Photo: Thomas Mithander

SPM HD övervakar Stora Enso Skoghalls tvättpress

Massabruket Stora Enso Skoghall utanför Karlstad väljer mätmetoden SPM HD® i kombination med onlinesystemet Intellinova Compact för att säkerställa produktionen från en av de viktigaste tvättpressarna.

På Skoghalls bruk tillverkas kartongprodukter främst för livsmedelsförpackningar. Kartongproduktionen sker på två stora kartongmaskiner; KM7 med en kapacitet på 300 000 ton per år, samt KM8 som med sin årskapacitet på 425 000 ton kartong är en av världens största kartongmaskiner.

För att säkerställa produktionen från en av brukets viktiga tvättpressar på fiberavdelningen har man, på grund av maskinens låga varvtal (5-10 rpm), valt mätmetoden SPM HD i kombination med onlinesystemet Intellinova Compact. Mätsystemet övervakar pressens fyra stora valslager.

Thomas Mithander, underhållsingenjör, kommenterar beslutet att introducera SPM HD: ”Skoghalls bruk har fem tvättpressar installerade på sulfatmassalinjen. En av dessa pressar står i en position så allt massaflöde från kokaren går över den. Just denna press är hårt ansatt och har haft frekventa lagerproblem med mer eller mindre oplanerade lagerbyten när vi haft våra längre underhållsstopp. I samband med dessa stopp har vi planerat och utfört visuell lagerinspektion genom att öppna upp lagerhusen och vid ett flertal tillfällen har vi upptäckt lagerskador med ”akut” byte som följd.

För att minimera oplanerade stopp och lagerbyten har vi installerat ett oljecirkulationssystem på våra lager (fyra stycken på varje press) för att kunna rena vår olja från partiklar. Nu vill vi gå ett steg längre genom att upptäcka lagerskador i tid och kunna planera in underhållskostnader, samt helt undvika akutjobb med stora kostnadsbortfall i vår produktion.

Under sommaren 2012 utfördes en provisorisk lagermätning med SPM HD på två av våra andra pressar som finns i blekeriet. Vi fick lagerträff på en av pressarna och beslutade att byta lagren på vårt långstopp hösten 2012. Vid demontering hittade vi skadorna exakt där mätningen påvisat. Bättre bevis kunde vi inte få för att övervakning av långsamtgående utrustning är möjlig. Vi har nu valt att i första skedet installera denna lagerövervakningsutrustning permanent på den press som all massaproduktion går över.

Utbildning av våra FU-operatörer på utrustning och programvara är planerat att utföras av SPM Instrument i samband med installationen av övervakningssystemet.”