Smurfit Kappa Kraftliner utökar onlineövervakning till processkritiska kvarnar

Smurfit Kappa utökar sin onlineövervakning på kraftlinerbruket i Piteå och inkluderar nu även ett flertal processkritiska kvarnar i övervakningssystemet.

Sedan tidigare använder Smurfit Kappa i Piteå onlineövervakning med SPM HD på fyra tvättpressar (valspressar). Man har också genomfört ett utbyte av valda delar av sitt äldre vibrationsövervakningssystem på pappersmaskinen PM1 till det multifunktionella onlinesystemet Intellinova från SPM.

Nu utökas onlinesystemet till att även omfatta tre av sju kvarnar med hjälp av Intellinova Compact, där en kombination av mätmetoderna SPM HD och vibrationsanalys används. Ett haveri på en kvarn innebär stopp i produktionen och applikationen bedöms därför som kritisk.

Kvarnarna används för att bearbeta mälden innan den går till pappersmaskinen. Kvarnarna arbetar med malsegment, där den ena skivan roterar medan den andra är stationär. Varvtalet på Smurfit Kappas kvarnar är ungefär 600 RPM.

Smurfit Kappa Kraftliner Piteå är Europas största kraftlinerbruk med en årlig tillverkningskapacitet på 700 000 ton. Baspappret kraftliner, som tillverkas av nyfiber och används vid tillverkning av högklassig wellpapp, produceras på två pappersmaskiner och är kemiskt och biologiskt rent.

Underhållstekniker Håkan Sirkka berättar varför Smurfit Kappa utrustar kvarnarna med onlineövervakning: ”Installation av onlineövervakning på dessa kvarnar ger oss bättre förutsättningar att utföra rätt underhåll vid rätt tid och därigenom undvika driftstörningar.”