Smurfit Kappa Kraftliner. Photograph: www.toresundstrom.se

Smurfit Kappa Kraftliner i Piteå investerar i nytt portabelt instrument för tillståndskontroll

Smurfit Kappa Kraftliner bygger vidare med SPM:s produkter för lönsam tillståndskontroll och köper det nyligen lanserade mätinstrumentet Leonova Diamond® för ronderingsmätning.

Sedan tidigare har man installerat det multifunktionella onlinesystemet Intellinova med mätmetoden SPM HD® på brukets fyra tvättpressar samt två enheter av Intellinova för vibrationsanalys på en av två pappersmaskiner. Leonova Diamond® innehåller bl.a. den prisbelönta och patenterade mätmetoden SPM HD®, speciellt lämpad för detektering av nedsatt maskinkondition vid låga varvtal. Instrumentet har även kraftfulla funktioner för vibrationsanalys.

Håkan Sirkka, underhållstekniker på Smurfit Kappa, motiverar investeringen: ”Mätmetoden SPM HD har visat sig vara ett utmärkt sätt att på ett tidigt skede detektera lagerskador. När det gäller övervakning av långsamtroterande utrustning är tekniken överlägsen traditionell vibrationsmätning. Inköpet av Leonova Diamond kommer att ge oss ett utmärkt verktyg för att bättre kunna planera underhållsinsatser och hålla koll på vår utrustnings status.”

Smurfit Kappa Kraftliner Piteå är Europas största kraftlinerbruk med årskapacitet 700 000 ton. Kraftliner är ett baspapper som tillverkas av nyfiber och det används för tillverkning av högklassig wellpapp. Produkterna har god tryckbarhet, god styrka i fuktiga miljöer och är kemiskt och biologiskt rena.