Fartyg i drift ute på havet
Foto: Royal IHC

Royal IHC förbättrar maskinprestanda med tillståndskontroll

Nederländska Royal IHC, med huvudkontor i Kinderdijk, är ett innovativt globalt företag som utformar, konstruerar och levererar fartyg, utrustning och tjänster för olika industrier. Genom att implementera avancerad teknologi för tillståndskontroll från SPM Instrument och möjliggöra sömlös integration förbättrar de maskinprestandan avsevärt.

Genom att erbjuda integrerade lösningar inom muddrings-, offshore-, gruvdrift- och försvarsindustrin ger Royal IHC sina kunder en konkurrensfördel genom driftseffektivitet i världsklass och hållbar prestanda.

Royal IHC har framgångsrikt utvecklat ett datahanteringssystem som kan överföra data om drifts-, underhålls- och tillståndsförhållanden till fartygens SCADA-system och molnbaserade lösningar. De har skapat ett dataflöde för att visa health score för roterande utrustning och dess vanligast förekommande feltyper utifrån data från SPM:s onlinesystem Intellinova Parallel EN, analysmjukvara Condmaster Ruby och vibrationsgivare.

SPM Instrument Nederländerna har spelat en avgörande roll i detta genom att bistå Royal IHC med att definiera systemkrav och konfigurera Condmaster Ruby. De underlättade även integrationen av mätresultat till SCADA-systemet. Integrationen av data för tillståndskontroll gäller alla typer av maskiner som har producerats av Royal IHC, vilket säkerställer oavbruten drift för deras kunder, inte minst i avlägsna områden.

Det var en stor utmaning att standardisera lösningar för tillståndskontroll för alla typer av maskiner, såsom slurry- och jetpumpar, vinschar, spännare, propellrar och nedsänkta installationer. Deras implementation av Condmaster-ekosystemet har varit avgörande för att effektivisera datainsamling från olika källor till en enhetlig plattform. Plattformen inkluderar data som oljeanalys, vibration och processparametrar. Detta säkerställer effektiv dataöverföring till andra system, vilket förbättrar maskinernas tillgänglighet och minskar driftstopp.

Genom att införliva SPM:s avancerade utrustning för tillståndskontroll och sömlös kommunikation med ett planerat underhållssystem (PMS) siktar Royal IHC på att initiera ett tillståndsbaserat underhållsprogram när fartygen sätts i drift. 

Royal IHC:s implementering av SPM:s utrustning för tillståndskontroll ihop med sömlös integration belyser deras engagemang för att leverera pålitliga och effektiva lösningar till sina kunder. Genom att dra nytta av dataintegration höjer de ribban för tillförlitlighet och ökad effektivitet hos maskiner. Med detta säkerställer Royal IHC att deras kunder kan övervaka maskinprestanda på distans.