Flygbild av en fabrik med gröna omgivningar
Avebes anläggning i Ter Apelkanaal. Foto: Avebe

Royal Avebe förbättrar underhållseffektivitet och cybersäkerhet med tillståndskontroll från SPM

När Royal Avebe, en holländsk producent av potatisbaserade ingredienser, för några år sedan behövde byta ut sitt befintliga system för tillståndskontroll av cybersäkerhetsskäl var den största utmaningen att hitta en leverantör som kunde implementera de mättekniker och rutiner – däribland oktavbandsanalys – som Avebe hade använt i decennier och ville fortsätta använda i en ny mjukvaruplattform.

Avebe gjorde en nystart 2020 och ersatte sitt befintliga system för tillståndskontroll från en annan leverantör med flera egensäkra handhållna instrument samt analys- och diagnosmjukvara från SPM. Denna övergång gjorde det möjligt för underhållsavdelningen att behålla sina väletablerade rutiner för att i en säker IT-miljö övervaka den mekaniska konditionen på utrustning som pumpar, fläktar, roterande trummor, separatorer, elmotorer, växellådor och transportband.

Avebes underhållsstrategi tar avstamp i Industri 4.0, där man kombinerar data från tillståndskontroll med processdata för analys. Tillståndskontrollen gör det möjligt för underhållsavdelningarna att få insikter i driftskonditionen på övervakad utrustning och göra jämförelser mellan sina anläggningar. Det övergripande syftet är att undvika maskinfel som orsakar oplanerade stillestånd eller produktionsstörningar och att sänka underhållskostnaderna.

Sander te Riele, chef för planerat underhåll, kommenterar: "Vår underhållsstrategi är att mäta och övervaka maskiner baserat på deras konstruktionsförhållanden för att säkerställa en så optimal livscykel som möjligt. Genom att välja rätt mätteknologi för en maskingrupp får vi den konditionsinformation vi behöver för att förutsäga fel. Genom att utföra maskinöversyn eller komponentbyten innan det går till haveri och på ett planerat sätt kan vi minska underhållskostnaderna. Det minskar också stilleståndstiden på produktionskritiska applikationer.

 

Sedan 2020 har Avebe fortsatt sina investeringar i tillståndskontroll genom att införskaffa onlinesystem och accelerometrar som kontinuerligt övervakar smörj- och mekanisk kondition på produktionskritiska maskiner och utrustning med låga varvtal, inklusive kvarnar, separatorer, vakuumtrumma, roterande trummor, tvättrummor, potatispumpar och siktar. Avebe planerar också att på kort sikt implementera trådlösa givare på mindre kritisk utrustning som komplement till ronderingsmätning och onlineövervakning.

SPM Instrument BV valdes som leverantör på grund av sin förmåga att som leverantör av helhetslösningar möta Avebes behov och erbjuda hård- och mjukvara för övervakning av kompletta produktionsanläggningar, samt kunnande och personal för att hantera projekt och tillhandahålla alla tjänster kring konstruktion, installation och driftsättning. SPM Instrument Nederländerna arbetar för närvarande med tre Avebe produktionsanläggningar i landet.

Royal Avebe är ett kooperativ med över 2 000 potatisodlare som medlemmar. Företaget producerar potatisstärkelse, potatisprotein och andra ingredienser för livsmedels- och djurfoderindustrin samt den industriella marknaden. Cirka 1 300 anställda arbetar på produktionsenheter i Nederländerna, Sverige och Tyskland samt på försäljningskontor i Storbritannien, USA och Asien.